Episode 23

full
Published on:

21st Apr 2021

Søs Marie Serup om Dansk Folkepartis krise - og hvad kan andre partier lære?

Seerup ser fire årsager til partiets nedtur: Manglende politikudvikling, DF’s rolle under VLAK-regeringen, DF’s tilnærmelser til Socialdemokratiet samt manglende brug af og erfaring på de sociale medier.

Søs Marie Serup har tidligere blandt andet været særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var finansminister og senere statsminister. Hun har i dag kommunikationsbureauet By Serup. Søs Marie Serup er sammen med Mikkel Faurholdt aktuel med bogen ”Skaberen, Taberen, Frelseren?: Historien om Dansk Folkeparti”, der giver et overblik over Dansk Folkepartis udvikling og formulerer nogle teorier om årsagerne til Dansk Folkepartis krise.

Lyt til afsnittet og hør Søs Marie Serup berette om en gruppe af unge DF-medlemmer, der med deres tanker om partiets politik måske kan blive Dansk Folkepartis redning: Hvorfor er Dansk Folkeparti imod skattelettelser? Og hvorfor taler Dansk Folkeparti grimt om alle udlændinge, når nogen bidrager til samfundet?

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Links:

By Serup: http://byserup.dk/

Faurholdt, Mikkel og Serup, Søs M. (2021) Skaberen, Taberen, Frelseren?: Historien om Dansk Folkeparti (København: Gads Forlag).

Optagelsen er lavet: 14. april 2021. 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.