Episode 14

full
Published on:

17th Feb 2021

Rune Lykkeberg om politiske tolkninger af Harry Potter

I dette afsnit får vært Martin Ågerup besøg af Rune Lykkeberg, der er chefredaktør på Dagbladet Information og forfatter til en række bøger. Første del af samtalen tager udgangspunk i Rune Lykkebergs bog ”Vesten mod Vesten”. Resten af afsnittet omhandler politiske metaforer og budskab i Harry Potter universet – bøgerne så vel som filmene, og hvordan man kan tolke dem ud fra en nutidig politisk kontekst. Dette gælder bl.a. ulighedsdebatten, inklusiv Occupy Wall Street bevægelsen, Trump og de politiske yderfløje, statskritik og magtens væsen. Rune Lykkeberg og Martin Ågerup er enige om, at Harry Potter politisk kan fortolkes på mange forskellige måder afhængigt af ideologisk udgangspunkt og først og fremmest har værdi i kraft af den gode fortælling. 

Lyt til afsnittet, udvid din horisont og hør Martin Ågerups og Rune Lykkebergs politiske tolkninger af Harry Potter.   

 

Links: 

Lykkeberg, Rune (2019) ”Vesten mod Vesten”. 

Ågerup, Martin (2019) ”Cepos-direktør: Harry Potter udstiller statens inkompetence og civilsamfundets styrke”, Information, 17. juli: https://www.information.dk/debat/2019/07/cepos-direktoer-harry-potter-udstiller-statens-inkompetence-civilsamfundets-styrke?lst_cntrb 

Martin Ågerup omtaler Steven Pinkers senere forfatterskab, som viser stor fremgang for menneskeheden på stort set alle parametre på langt sigt. Her tænker han på: 

Pinker, Steven (2018) Enlightenment Now https://stevenpinker.com/publications/enlightenment-now-case-reason-science-humanism-and-progress 

Samt 

Pinker, Steven (2011) The Better Angels of our Nature https://stevenpinker.com/publications/better-angels-our-nature 

 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Optagelsen er lavet: 15. februar 2021

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.