Episode 30

full
Published on:

9th Jun 2021

Pelle Dragsted om nordisk socialisme – adskiller den sig fra traditionel socialisme?

Er de frie markedskræfter løbet løbsk?

Bør vi have en mere ”demokratisk” økonomi? Og er planøkonomi efter sovjetisk forbillede løsningen for samfundet? Alt dette svarer Martin Ågerups gæst Pelle Dragsted på, der er tidl. Folketingsmedlem for Enhedslisten og forfatter til bogen ”Nordisk socialisme: På vej mod en demokratisk økonomi”. Pelle Dragsted er den første gæst i Samfundstanker, som Martin Ågerup er grundlæggende uenig med. Pelle Dragsted ønsker et opgør med den gængse opfattelse af socialisme. Han ønsker, at privatejede virksomheder overgår til demokratiske ejerskabsformer eksempelvis til producentskooperativer eller forbrugerkooperativer. Derudover mener Pelle Dragsted, at man bør indføre en såkaldt ”demokratiskat” for virksomheder med mere end 100 ansatte, hvor man tager 2 pct. af virksomhedernes aktiekapital og overfører dem til en medarbejderfond.  Denne idé kalder Martin Ågerup for en ”tvangskollektivisering af det private erhvervsliv”. Dertil er Martin Ågerup kritisk over for, at man fremhæver en bestemt type ejerskabsform som bedre end andre. 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Links:

Lønkvoten: https://cepos.dk/abcepos-artikler/0300-loenkvoten-har-vaeret-stabil-de-seneste-50-aar/

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (2018) Notat til ledelseskommissionen: Ledelseskvalitethttps://ledelseskom.dk/files/media/documents/publikationer/ledelseskvalitet_-_nationalt_center_for_arbejdsmiljoe.pdf

Dragsted, Pelle (2021) Nordisk socialisme: På vej mod en demokratisk økonomi (København: Gyldendal). 

Ågerup, Martin (2021) ”Karl Iver Dahl-Madsen: Er der grænser for vækst?”, CEPOS, 26. maj: https://cepos.dk/podcast/samfundstanker/

Optagelsen er lavet: 2. juni 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

I Bag Om Nyhederne fører vært Martin Ågerup og hans ekspertpanel dig hver uge dybere ned i substansen af de vigtigste aktuelle dagsordner i medierne. Programmet sætter fokus på vinkler der har været glemt, underbelyst eller misforstået, og slutter hver uge med den prestigefyldte kåring af ’Ugens Lyspunkt’ samt den mindre prangende ’Ugens Skævert’.

Bag Om Nyhedernes CEPOS-ekspertpanel består af vært og direktør Martin Ågerup, cheføkonom Mads Lundby Hansen, analysechef Otto Brøns-Petersen og forskningschef Karsten Bo Larsen.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.