Episode 22

full
Published on:

14th Apr 2021

Otto Brøns-Petersen: Befinder Danmark sig i en vækstkrise? Og hvad gør vi?

I dette podcastafsnit får vært Martin Ågerup besøg af Otto Brøns-Petersen, der er uddannet cand.polit. og arbejder som analysechef hos CEPOS.

Afsnittet tager udgangspunkt i økonomisk vækst og belyser den vækstkrise som Danmark og flere andre vestlige lande (måske) befinder sig i. Derudover taler Martin Ågerup og Otto Brøns-Petersen bl.a. om vækstudviklingen de seneste 100 år og gennemgår flere vækstrelaterede spørgsmål: Hvordan øges produktiviteten i Danmark? Kan væksten være for høj? Hvilken betydning har omfordeling og vækst for indkomstfremgangen for de fattigste? Og hvad er sammenhængen mellem vækst, miljø og klima? 

Lyt til afsnittet og hør Otto Brøns-Petersens bud på, hvordan levestandarden øges for den danske befolkning. 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Links:

Bjørnskov, Christian (2013) ”Ny viden om lykke og økonomi”, Punditokraterne, 7. maj: http://punditokraterne.dk/2013/05/07/ny-viden-om-lykke-og-okonomi/

Brøns-Petersen, Otto og Bostrup, Thomas D. (2021) ”Hvordan hæver vi væksten til 3 pct.?”, CEPOS, 11. april: https://cepos.dk/artikler/hvordan-haever-vi-vaeksten-til-3-pct/

McAfee, Andrew (2019) More From Less: The surprising story of how we learned to prosper using fewer resources – and what happens next (New York: Simon & Schulster Ltd). 

Stevenson, Betsey og Wolfers, Justin (2013) ”Subjective Well-Being and Income: Is There Any Evidence of Satiation?”, Brookings, 29. april: https://www.brookings.edu/research/subjective-well%e2%80%90being-and-income-is-there-any-evidence-of-satiation/

Ågerup, Martin (2020) “Danmark – Forgangsland eller skræmmeeksempel?”, CEPOS, 12. november: https://cepos.dk/video/danmark-foregangsland-eller-skraemmeeksempel/

3 pct. vækstprojekt: https://cepos.dk/3pctvaekst.

Optagelsen er lavet: 9. april 2021. 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.