Episode 25

full
Published on:

5th May 2021

Michael Møller om fakta og fordomme om bankerne og den finansielle sektor

Er banksektoren grådig? Tjener banksektoren for meget? Er negative renter urimelige? Nej, mener Michael Møller, der er Martin Ågerups gæst i dette afsnit af Samfundstanker.

Michael Møller er økonom og professor ved Institut for Finansiering ved CBS. Derudover har han siddet i forskellige offentlige kommissioner og været medlem af Nationalbankens bestyrelse. Samtalen tager udgangspunkt i Erhvervsminister Simon Kollerups Facebook opslag, hvori han skriver: ”Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere”. Dernæst sætter afsnittet fokus på skepsissen omkring bankernes profit, den finansielle sektors rolle under finanskrisen, størrelsen af den finansielle sektor samt frafaldet af sigtelsen mod Danske Banks tidligere administrerende direktør Thomas Borgen.

 

Afsnittet skildrer en alternativ opfattelse af bankerne og den finansielle sektor end den almindelige negative anskuelse, der hersker i folkemunde og blandt den politiske venstrefløj.

 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

 

Links:

Kollerup, Simon (2021) ”Grænsen for negative renter i banken er nået”, Facebook, 26. april: https://www.facebook.com/simonkollerup/.

Møller, Michael og Nielsen, Niels C. (2021) Fakta og fordomme om finanssektoren (Frederiksberg: Samfundslitteratur).

 

Optagelsen er lavet: 2. maj 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.