Episode 13

full
Published on:

10th Feb 2021

Martin Godske om at tjene profit på velfærd

I dette afsnit får vært Martin Ågerup besøg af Martin Godske, der er administrerende direktør for Habitus, som leverer bo- og dagtilbud for personer med udviklingsforstyrrelser til kommunerne. Samtalen tager udgangspunkt i den aktuelle debat om, hvorvidt private velfærdsvirksomheder må tjene profit. I samtalen udtaler Martin Godske, at han er modstander af et forbud imod profitskabelse, og han forklarer, hvilke enorme konsekvenser forbuddet ville indebære for private botilbud, kommuner og beboere. Derudover forklarer han, hvad der er forskellen på offentlige og private botilbud, og han beretter om Habitus’ egne fejl i 2016 og 2017, som også var i mediernes søgelys. 

 

Lyt til afsnittet, der udfordrer den gængse venstrefløjs-konsensus angående profit på velfærd.   

 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk   

Links: 

Deloitte (2018) ”Økonomisk tilsyn med sociale tilbud”, 24. september.  

Godske, Martin (2020) ”Drop det ideologiske korstog. Debatten på socialområdet skal handle om kvalitet”, Politiken, 26. november: https://politiken.dk/debat/kroniken/art8003502/Drop-det-ideologiske-korstog.-Debatten-p%C3%A5-socialomr%C3%A5det-skal-handle-om-kvalitet  

Winther, Bent (2020) ”Forbud mod profit sender regeringen i ideologisk krig: »Det er historisk og minder om nationalisering«”, Berlingske, 2. oktober: https://www.berlingske.dk/danmark/forbud-mod-profit-sender-regeringen-i-ideologisk-krig-det-er-historisk-og  

Deloittes Rapport om det økonomiske tilsyn med botilbud: https://habitus.dk/community/oekonomisk-tilsyn-med-sociale-tilbud/

Godske nævner græsrodsbevægelsen En Million Stemmer: https://politiken.dk/indland/art8042306/

Optagelsen er lavet: Mandag d. 8. februar 2021.  

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.