Episode 8

full
Published on:

6th Jan 2021

Mark Littlewood om Brexit, modstanden imod EU og fremtiden.

I dette afsnit taler vært Martin Ågerup med Mark Littlewood, som er generaldirektør for den britiske frimarkedstænketank Institute of Economic Affairs. For det første forklarer Littlewood, at sit syn på EU har ændret sig over tid fra at være EU-forkæmper til EU-modstander. Ifølge Littlewood, er EU blevet for centraliseret og regulerende. Derudover har EU ikke haft succes med at åbne sit marked til lande udenfor EU. For det andet mener Littlewood, at EU med Storbritanniens exit har mistet et klassisk liberal medlem, men han mener også, at Storbritannien kunne fungere som en frimarkedsmodel, som EU kunne lære af. Til sidst argumenterer Littlewood for, at de nuværende international institutioner ikke er i stand til at tackle Kinas voksende magt og demokratiske underskud. Derfor bør de nuværende international institutioner reformeres eller nye må grundlægges blandt ligesindet demokratier.  

Lyt til episoden, udvid din horisont og få et frimarkedssyn på Brexit. 

Links:

Institute of Economic Affairs: https://iea.org.uk/

Littlewood (2020) “Hard work is not the answer for our new Britain, but smarter work can be”, The Telegraph: https://www.thetimes.co.uk/article/hard-work-is-not-the-answer-for-our-new-britain-but-smarter-work-can-be-68ndst2jt

Singham & Tylecote (2019) “Plan A+ Creating a prosperous post-Brexit UK”: https://iea.org.uk/publications/plan-a-creating-a-prosperous-post-brexit-uk/

Optaget: 31. december 2020

In this episode Martin Ågerup talks with Mark Littlewood who is the Director General for the British free-market think-tank Institute of Economic Affairs. First, Littlewood explains that his view on Britain’s membership of the EU has changed over time from a supportive to an opposed stance. Accordingly, the EU has become a centralisation project and a regulatory racket. Moreover, the EU has not been successful at opening its market to non-EU members. Second, Littlewood argues that the EU has lost a classical liberal member due to Britain’s exit, but he also believes that Britain can function as free-market model which the EU could learn from. Finally, Littlewood advocates that the present international institutions are not capable of coping with the rise of China and its democratic deficits. Therefore, the current international institutions need to be reformed or new ones must be created among like-minded democracies. 

Listen to the episode and obtain insights on a free-market perspective on Brexit. 


Links:

Institute of Economic Affairs: https://iea.org.uk/

Littlewood (2020) “Hard work is not the answer for our new Britain, but smarter work can be”, The Telegraph: https://www.thetimes.co.uk/article/hard-work-is-not-the-answer-for-our-new-britain-but-smarter-work-can-be-68ndst2jt

Singham & Tylecote (2019) “Plan A+ Creating a prosperous post-Brexit UK”: https://iea.org.uk/publications/plan-a-creating-a-prosperous-post-brexit-uk/

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.