Episode 21

full
Published on:

7th Apr 2021

Lars Tvede om tilsanding af organisationer og nationers forfald

I dette afsnit får vært Martin Ågerup besøg af Lars Tvede, der er iværksætter, investor og forfatter til en lang række bøger.

Samtalen omhandler fænomenet tilsanding, som drejer sig om, når succesrige nationer går i forfald. Tilsanding kan både opstå i private og offentlige organisationer. I den private sektor bliver tilsandede virksomheder udkonkurreret. I den offentlige sektor er der derimod ingen konkurrence, og derfor fortsætter tilsandingen. Lars Tvede mener, at årsagen til den manglende produktivitetsstigning i store del af den offentlige sektor i årtier er manglende incitamenter. Der gives eksempelvis ikke bonus til ledelsen, medarbejdere og ledere bliver ikke fyret, hvis de ikke leverer produktivitetsstigninger, og der findes ingen aktionærer, som tjener penge på eventuelle produktivitetsstigninger. Ifølge Martin Ågerup har det danske sundhedsvæsen dog leveret produktivitetsstigninger siden 2001, hvilket i høj grad skyldes indførelsen af frit valg og øget konkurrence. Lars Tvede mener, man kan komme tilsanding til livs ved at reducere metodestyring, og i stedet fremme brugen af målstyring indenfor et system med konkurrence.  

Lyt til afsnittet og hør Martin Ågerup og Lars Tvede fortælle om tilsandingen af DR, EU og ikke mindst af den danske velfærdsstat. Lars Tvede gæster Samfundstanker for anden gang (link til første episode med Lars Tvede nedenfor). 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk   

 

Links: 

Lewis, William W. (2005) The Power of Productivity: Wealth, Poverty, and the Threat to Global Stability

Quigley, Carrol (1961) The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis

Ågerup, Martin (2021) “Lars Løkke om behovet for reformer af velfærdsstaten”, 31. marts: https://cepos.dk/podcast/samfundstanker/

Ågerup, Martin (2021) ”Mark Littlewood om Brexit, modstanden imod EU og fremtiden”, 6. januar: https://cepos.dk/podcast/samfundstanker/

Ågerup Martin (2021) ”May Bjerre Eiby om demens, sit plejehjem og velfærd i den offentlige sektor”, 20. januar: https://cepos.dk/podcast/samfundstanker/

Ågerup, Martin (2020) ”Lars Tvede om Danmark kan lære af Schweiz”, 25. november: https://cepos.dk/podcast/samfundstanker/.  

Lars Tvede: https://www.larstvede.com/ 

Supertrends institute: https://www.supertrendsinstitute.com/ 

 

Optagelsen er lavet: 5. april 2021. 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.