Episode 34

full
Published on:

7th Jul 2021

Lars Olsen om Rige børn leger bedst. Er uligheden i Danmark blevet for stor?

Er der for store forskelle mellem de store byer og resten af Danmark?

Skal storbyerne være mere ”blandede”? Og er de 5 pct. rigeste stukket fra resten af befolkningen? Det mener Lars Olsen, der gæster Samfundstanker til en debat om ulighed. Lars Olsen er journalist, kommentator og medforfatter til bogen ”Rige børn leger bedst”, som diskussionen i dette afsnit tager udgangspunkt i. Lars Olsen ser det som et problem, at personer med høje indkomster flytter til de store byer, hvilket får boligpriserne til at stige og gør det svært for fag- og ufaglærte at skaffe sig en bolig. Samtidig er forældrekøb og universiteternes masseoptag med til at presse boligpriserne op.  Lars Olsen ønsker flere almene boliger, mens Martin Ågerup ønsker et opgør med boligreguleringen, der holder udbuddet af boliger nede og dermed priserne oppe. Udover by/land problematikken belyser Martin Ågerup og Lars Olsen indkomstulighed og direktørlønninger. Her mener Lars Olsen, at der er for stor lønforskel mellem direktøren og fabriksarbejderen. Samtidig ønsker han en højere beskatning af højindkomster samt af aktie- og kapitalindkomst. Til slut diskuterer Martin Ågerup og Lars Olsen folkeskolen, og hvordan den kan forbedres. 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Links:

Olsen, Lars, Caspersen, Sune, Andersen, Jørgen G., Andersen, Lars, Ploug, Niels (2021) Rige børn leger bedst: Et portræt af det danske samfund (København: Gyldendal)

Ågerup, Martin (2007) Den retfærdige ulighed (CEPOS)

Fordelingspolitisk redegørelse 2020, CEPOS: https://cepos.dk/artikler/fordelingspolitisk-redegoerelse-2020/

Formueredegørelse 2020, CEPOS: https://cepos.dk/artikler/formueredegoerelse-2020/

Hansen, Mads L. (2020) ”Reformer der øger vækst og beskæftigelse øger også uligheden”, 18. marts, CEPOS: https://cepos.dk/abcepos-artikler/0030-reformer-der-oeger-vaekst-og-beskaeftigelse-oeger-ogsaa-uligheden/

Larsen, Karsten B. (2019) ”Hvor gode er grundskolerne til at løfte eleverne fagligt?”, 19. november, CEPOS: https://www.cepos.dk/artikler/hvor-gode-er-skolerne-til-at-loefte-eleverne-fagligt/

Ågerup, Martin (2020) ”Hvorfor er der forargelse over aflønningen af topchefer, men ikke popstjerner, sportsfolk og skuespillere”, 15. februar, CEPOS; https://cepos.dk/debat/hvorfor-er-der-forargelse-over-afloenningen-af-topchefer-men-ikke-popstjerner-sportsfolk-og-skuespillere/.

Forskning i effekter af tvungen bustransport af elever i Aarhus Kommune

https://pure.au.dk/portal/da/publications/effects-of-busing-on-test-scores-and-the-wellbeing-of-bilingual-pupils(23a3e0c2-aac6-4c94-9fe5-e6f1846a9cea).html

 

Optagelsen er lavet: 2. juli 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.