Episode 20

full
Published on:

31st Mar 2021

Lars Løkke om behovet for reformer af velfærdsstaten

I dette afsnit taler vært Martin Ågerup med Lars Løkke Rasmussen, forhenværende stats-, finans-, indenrigs- og sundhedsminister og formand for Venstre. I dag er Lars Løkke Rasmussen løsgænger i Folketinget og har startet et nyt politisk netværk.

Afsnittet sætter fokus på behovet for nye reformer samt reformudviklingen i Danmark. Ifølge Lars Løkke Rasmussen har Danmark en ”stilstandsregering”, fordi det er den først regering i over en generation, der ikke har et velstandsmål.

Regeringen hylder Anker Jørgensen, selvom hans regeringsperiode på ingen måde er efterstræbelsesværdig. I stedet er der brug for reformer, hvor borgeren bliver sat i centrum, det frie valg styrkes og nye driftsrammer skabes. Dertil forslår Martin Ågerup et såkaldt ”regelloft”, som man bl.a. har indført i British Columbia. Endelig er der generelt behov for en debat i samfundet, hvor man indser, at tilføjelsen af flere midler til den offentlige sektor ikke nødvendigvis skaber bedre kvalitet for borgeren. 

Lyt til afsnittet og hør Lars Løkke Rasmussen fortælle om sine personlige oplevelser med reformer fra sin tid i kommunalpolitik, sanktionsmekanismen og det råderum, som han efterlod til den nuværende socialdemokratiske regering.  

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Links:

Herby, Jonas (2020) ”Regelloft: ”A Regulatory Budget” – Laura Jonas”, 16. november: https://cepos.dk/cepos-podcast/

Rasmussen, Anders Fogh (2017) ”Gå-hjem-møde: Tidl. statsminister og generalsekretær i NATO Anders Fogh Rasmussen”, 21. juni: https://cepos.dk/video/gaa-hjem-moede-tidl-statsminister-og-generalsekretaer-i-nato-anders-fogh-rasmussen/ (omkring tiden 44:56 forklarer Anders Fogh Rasmussen om sanktionsmekanismen). 

Rasmussen, Lars Løkke (2020) Om de fleste og det meste: Erindringsglimt (JP/Politikens Forlag). 

Thomsen, Peter Hummelgaard (2018) Den syge kapitalisme (Gyldendal). 

Lars Løkkes politiske netværk: https://larsloekke.dk/

Optagelsen er lavet: 23. marts 2021. 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.