Episode 47

full
Published on:

6th Oct 2021

Lars Christensen om inflation - en langsigtet omkostning ved Covid-19

Inflationen i skrivende stund er stigende, både i USA, Danmark og resten af EU. Men hvad er ”inflation” som fænomen, og hvilke implikationer har det? ? Lars Christensen er økonom, fhv. embedsmand, bankøkonom og driver nu egen rådgivningsvirksomhed og er research associate & ekstern lektor på CBS.

Efter 1970’ernes inflationære kriser, blev penge- og finanspolitik i 1990’erne langsigtet bundet til målsætninger og regler, såsom fastkurspolitikken og budgetloven. Disse har haft stor betydning for den gode økonomiske udvikling, vi har oplevet i Danmark. Men under Covid-19-krisen har nogle af disse institutioner været udfordret eller sat midlertidigt ud af spil. Men hvad er omkostningerne? Christensen og Ågerup diskuterer disse, herunder inflation, reallønstilbagegang og tab af tillid til institutionerne. 

 

Links: 

Regelstaten afsnit 038 Vækst, regulering og den finansielle sektor - Lars Christensen 

https://regelstaten.captivate.fm/episode/38-vkst-regulering-og-den-finansielle-sektor 

 

Regelstaten afsnit 004 Sportsøkonomi - Lars Christensen 

https://regelstaten.captivate.fm/episode/sportskokonomi-lars-christensen 

 

Samfundstanker afsnit 45 med Thomas Aastrup Rømer: Førte nedlukningen til ”biostaten” og en uoprettelig svækkelse af retsstat og demokrati? 

https://samfundstanker.captivate.fm/episode/thomas-aastrup-romer 

 

Lars Christensens hjemmeside Marketmonetarist 

https://marketmonetarist.com/ 

 

CEPOS Gå-hjem-møde - Robert Hetzel: Milton Friedmans monetarisme 

https://youtu.be/1vJMqobjd5U 

  

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk   

Optagelsen er lavet d. 5. oktober 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

I Bag Om Nyhederne fører vært Martin Ågerup og hans ekspertpanel dig hver uge dybere ned i substansen af de vigtigste aktuelle dagsordner i medierne. Programmet sætter fokus på vinkler der har været glemt, underbelyst eller misforstået, og slutter hver uge med den prestigefyldte kåring af ’Ugens Lyspunkt’ samt den mindre prangende ’Ugens Skævert’.

Bag Om Nyhedernes CEPOS-ekspertpanel består af vært og direktør Martin Ågerup, cheføkonom Mads Lundby Hansen, analysechef Otto Brøns-Petersen og forskningschef Karsten Bo Larsen.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.