Episode 70

full
Published on:

8th Mar 2022

Lars Boje Mathiesen - Traf de folkevalgte corona-beslutninger i blinde?

Efter to år med nedlukninger og restriktioner er det vigtigt at evaluere de beslutninger, som blev truffet under pandemien. Hvad var grundlaget for beslutningerne, og hvordan var beslutningsprocesserne? Lars Boje Mathiesen, som er folketingsmedlem for Nye Borgerlige har været en af de tidligste og mest højlydte kritikere af både beslutningsprocesserne og beslutningsgrundlagene under coronakrisen. Han mener, at mange corona-beslutninger blev truffet i blinde, altså uden et ordentligt beslutningsgrundlag. 

 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@cepos.dk 

Optaget d. 28. februar 2022.   

 

Links:  

A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf (jhu.edu) 

Samfundstanker 20: Lars Løkke om behovet for nye reformer 

https://youtu.be/jHAdHdN4lZc 

Samfundstanker 02: Merete Risager 

https://youtu.be/8DuO8e5Gs4g 

Samfundstanker 11: Søren Pind om den borgerlige krise 

https://youtu.be/vIZ2zpLoz3I 

Samfundstanker 30: Pelle Dragsted om nordisk socialisme og demokratiske virksomheder 

https://youtu.be/TWmoFYAsU6c 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.