Episode 49

full
Published on:

20th Oct 2021

Kristian Niemietz om hvorfor idéen om socialisme aldrig dør

I de seneste uger er der blevet proklameret ”marxismens genfødsel”, bevirket af Søren Maus seneste bog ”Stum tvang”, samt en forside i Berlingske med rubrikken ”Marx er tilbage” grundet en nymarxistisk bølge på de danske universiteter. Pelle Dragsted skriver sig ligeledes ind i denne fortælling med sin nylige bog ”Nordisk socialisme”. Men hvorfor dør idéen om socialisme aldrig på trods af de mange forfejlede eksperimenter - med ofte grufulde implikationer? Dét forsøger Kristian Niemietz, Head of Political Economy på Institute of Economic Affairs, at forklare med afsæt i sin bog ”Socialism: The Failed Idea That Never Dies”. 

Marxister og socialister, nye som gamle, har altid ønsket en ”demokratisk socialisme” - et bottom-up socialistisk samfund – hvorfor de nymarxistiske tankegange ikke synes revolutionerende. I bogen tager Niemietz udgangspunkt i 25 socialistiske eksperimenter, hvoraf han og Ågerup fokuserer på Sovjetunionen, Jugoslavien og Venezuela. Men hvorfor består idéen om socialisme, når både teori og empiri konstaterer, at socialistiske systemer vil fejle? Niemietz har udviklet en række faser, som forsøger at forklare tilslutningen til socialismen, og hvordan begejstringen ebber ud. Ligeledes giver både Niemietz og Ågerup mere økonomisk samt evolutionært funderede forklaringer på marxismens genfødsel. 

Lyt til afsnittet og bliv klogere på den seneste debat om marxisme ud fra et empirisk og teoretisk perspektiv.  

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk   

Optagelsen er lavet d. 13. oktober 2021. 

 

Links:

Samfundstanker afsnit 8: Mark Littlewood om Brexit, modstanden imod EU og fremtiden 

https://samfundstanker.captivate.fm/episode/mark-littlewood-om-brexit-modstanden-imod-eu-og-fremtiden- 

Samfundstanker afsnit 30: Pelle Dragsted om nordisk socialisme – adskiller den sig fra traditionel socialisme? 

https://samfundstanker.captivate.fm/episode/pelle-dragsted-om-nordisk-socialisme 

 

Caplan, Bryan (2000): “Rational Irrationality: A Framework for the Neoclassical-Behavioral Debate”, Palgrav Macmillan Journals 

 

Dragsted, Pelle (2021): “Nordisk socialisme”, Gyldendal 

 

Mau, Søren (2021): “Stum tvang”, Klim  

 

Niemietz, Kristian (2019): “Socialism: The Failed Idea That Never Dies”, Institute of Economic Affairs 

 

Olson, Mancur (1971): ”The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups”, Havard University Press 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.