Episode 26

full
Published on:

12th May 2021

Karin Svanborg-Sjövall om Sverigedemokraterne og den politiske situation i Sverige. Hvad kan borgerlige i Danmark lære?

Er Sverigedemokraterne blevet stuerene? Nej, siger Karin Svanborg-Sjövall, der er Martin Ågerups gæst i dette afsnit af Samfundstanker. Karin Svanborg-Sjövall er tidligere administrerende direktør for den svenske frimarkedstænketank Timbro og har tidligere arbejdet som rådgiver for det svenske parti Folkepartiet.

Karin Svanborg-Sjövall er inviteret til en samtale om den politiske situation i Sverige. Afsnittet tager afsæt i flygtningekrisen i 2015, og udforsker hvilken betydning krisen havde for Sveriges flygtninge- og immigrationspolitik. Flygtningekrisen bidrog bl.a. til, at det ikke længere var muligt for flygtninge og immigranter at få permanent opholdstilladelse i det øjeblik, de ankom til Sverige. Samtidig ville det svenske Socialdemokrati ikke længere lade grænserne forblive åbne. Afsnittet fokuserer også på Sverigedemokraterne og det sociale stigma, der er opstået omkring personer med tilknytning eller støtte til partiet. Til slut diskuterer Martin Ågerup og Karin Svanborg-Sjövall Sveriges rigide arbejdsmarkedsmodel og populismens fremmarch i Europa.

 

I løbet af afsnittet kan du også høre, hvordan Corona-pandemien har påvirket det politiske landskab i Sverige.

 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

 

Links:

Svanborg-Sjövall, Karin (2013) Kentucky Fried Children? Om Den Svenska Valfrihetens Rötter – Och Dess (Stockholm: Timbro).

Timbro: https://timbro.se/.

 

Optagelsen er lavet: 6. maj 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.