Episode 44

full
Published on:

15th Sep 2021

Jesper Geisler om kapitalisme, innovation og Deirdre McCloskey

Jesper Geisler, serieiværksætter og administrerende adm. direktør for Avenida Consult, diskuterer statsstøtte til innovation og iværksætteri og perspektivere til McCloskeys innovisme samt egne erfaringer som iværksætter. 

Den amerikanske økonom Deirdre McCloskey mener ikke, kapitalakkumulation er afgørende for fremgang og økonomisk vækst – kapital er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt. Det essentielle for økonomisk vækst er i stedet innovation, hvorfor begrebet ”innovisme” bør erstatte ”kapitalisme”. 

Høje skatter på kapitalafkast hæmmer markedet og iværksættere i at skabe innovation nedefra og op. I stedet for at sænke skatterne, giver politikerne statsstøtte til iværksætteri via fonde. Innovationen bliver reguleret og politisk styret, hvilket begrænser innovismen og den økonomiske vækst. En vigtig gevinst ved innovisme er at drive priserne ned, så nye produkter når ud til den brede befolkning, og velstanden øges. 

Links:

Essay af Deirdre McCloskey om innovisme 

https://cepos.dk/debat/liberalism-caused-the-modern-world/ 

Kronik i Berlingske m. Lars Kolind om innovation og statslig indgriben  

https://www.berlingske.dk/kronikker/velstand-kommer-fra-markedet-ikke-fra-politikere-og-statsfonde 

Læserbrev i Wallstreet journal, hvor mange økonomer skrev under på, at co2-skat er vejen frem 

https://www.wsj.com/articles/economists-statement-on-carbon-dividends-11547682910 

 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk   

Optagelsen er lavet d. 13. september 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.