Episode 19

full
Published on:

24th Mar 2021

Kjeld Møller Pedersen og Jonas Herby: Hvad kan virologer lære af økonomer?

I dette afsnit får vært Martin Ågerup besøg af Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi og politik ved Syddansk Universitet og tidl. Amtssundhedsdirektør i Vejle Amt, samt CEPOS’ specialkonsulent Jonas Herby. I afsnittet belyses spørgsmålet om, hvad virologer kan lære af økonomer. Emnet er relevant, fordi det har været vanskeligt under corona-epidemien at udtale sig som økonom om den førte politik. I Danmark er corona-epidemien ud fra et politisk perspektiv kun blevet opfattet som et sundhedsproblem, hvorimod Norge har haft en mere tværfaglig tilgangsvinkel siden epidemiens begyndelse. Afsnittet tager udgangspunkt i en forsidehistorie fra Jyllands-Posten d. 10. marts, der fastslår, at Danmark ville have oplevet op til 35.000 dødsfald, hvis ikke politikerne havde lukket samfundet ned. Kjeld Møller Pedersen kalder disse beregninger for hypotetiske, mens Jonas Herby finder det høje antal dødsfald urealistisk, da folks adfærd, og ikke blot nedlukninger og restriktioner, påvirker smittetrykket. 

Lyt til afsnittet og hør Martin Ågerup, Kjeld Møller Pedersen og Jonas Herby fremhæve, hvordan økonomer kan bruges i kampen mod corona til at forudsige smittespredning, analysere effekten af restriktioner samt udarbejde cost-benefit og trade-off analyser. 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Links:

Bjørnskov, Christian (2020) Did Lockdown Work? An Economist’s Cross-Country Comparison.

Herby, Jonas (2020) ”Borgernes frivillige adfærd er afgørende for pandemiens udvikling”, CEPOS, 10. december: https://cepos.dk/artikler/borgernes-frivillige-adfaerd-er-afgoerende-for-pandemiens-udvikling/.

Lindholt, Marie F., Jørgensen, Frederik, Bor, Alexander og Petersen, Michael B. (2021) Danskernes Smitteforebyggende Adfærd og Opfattelser.

Pedersen, Kjeld M. (2021) Smittetryk og samfundssind: Kritiske nedslag i coronaens tid (Odense: Syddansk Universitetsforlag).

Petersen, Michael B. og Roepstorff, Andreas (2021) Danskernes adfærd og holdninger til corona-epidemien.[NHA|C|1] [NHA|C|2] 

Ågerup, Martin (2021) ”Jyllands-Posten vildleder læserne med påstand om, at nedlukninger har reddet på mod 35.00 fra at dø”, Jyllands-Posten, 14. marts: https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/martinaagerup/ECE12831647/jyllandsposten-vildleder-laeserne-med-paastand-om-at-nedlukninger-har-reddet-op-mod-35000-fra-at-doe/

Ågerup, Martin (2020) ”Podcast: Jonas Herby om hvorfor nedlukning har ringe effekt i bekæmpelsen af COVID-19”, 10. december: https://cepos.dk/cepos-podcast/

Jonas Herbys podcast "Regelstaten" kan findes i din podcast app eller her: https://regelstaten.captivate.fm/

Optagelsen er lavet: 19. marts 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.