Episode 59

full
Published on:

30th Dec 2021

Frederik Schaltz-Buchholzer om skolelukninger og vaccination af børn

Dagens gæst er Frederik Schaltz-Buchholzer, som er læge, Ph.d. og postdoc ved Klinisk Institut på SDU. Han forsker blandt andet i Calmette-vaccinen, der primært gives mod tuberkulose. En del af denne forskning har han udført i Guinea-Bissau i Vestafrika i form af et forsøg, der vurderede virkningerne af at give Calmette-vaccinen til nyfødte. I samtalen argumenterer han blandt andet imod skolelukninger og for, at vacciner i nær fremtid kun bør anbefales de sårbare. Vi skal indstille os på, at de fleste ikke-sårbare vil blive smittet med omikron-varianten, og at det ikke skal ses som et problem for folkesundheden, dels fordi vacciner beskytter effektivt imod sygdom, og dels fordi varianten er mildere end tidligere Corona-varianter.

Links:

TV2 News: Professor opfordrer til, at børnene skal blive hjemme en måned længere - og blive vaccineret imens. https://nyheder.tv2.dk/2021-12-28-professor-opfordrer-til-at-boernene-skal-blive-hjemme-en-maaned-laengere-og-blive?fbclid=IwAR2YuSL41T1SxWp5wWBW8cMRd76p-2iND6eDOzoZ808Tz9X0ZaZkmPh5n90

Berlingske: Høj smitte eller ej: Børnelægerne vil have børnene i skole efter nytår som planlagt. https://www.berlingske.dk/danmark/hoej-smitte-eller-ej-boernelaegerne-vil-have-boernene-i-skole-efter-nytaar

Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

Berlingske: Vaccineforsker afventer vaccination af sin femårige datter: Det er bedre at hjælpe andre. https://www.berlingske.dk/samfund/vaccineforsker-afventer-vaccination-af-sin-femaarige-datter-det-er-bedre

Christine Stabell Benn: Sådan skal vi leve med COVID-19 i fremtiden

https://player.captivate.fm/episode/76ae0ee2-29c4-4339-bb58-b807541eb52f

Christine Stabell Benn om Vacciner og COVID-19

https://player.captivate.fm/episode/7dc9c309-0639-4cbb-a17a-e11235ef5ea5

Kontakt: martin@cepos.dk

Programmet er optaget d. 29. december 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.