Episode 27

bonus
Published on:

7th Jan 2022

27 Bag om Nyhederne 07/01/2022: Hvad er baggrunden for en eventuel skærpelse af coronapas, hvad bliver de mest aktuelle politiske temaer i 2022, hvem skal have prisen for både årets og ugens lyspunkt og skævert.

I årets første udgave af bag om nyhederne gæster politiker fra De Radikale, Christina Thorholm programmet til en snak om den igangværende diskussion om skærpelsen af coronapas. Sammen med panelet diskuterer hun det eventuelle beslutningsgrundlag og evidensen for en eventuel skærpelse. Efterfølgende giver økonomerne deres bud på de markante temaer, som de tror der ville fylde mest i den politiske debat i det kommende år. Mads Lundby argumenterer for, at det mest markante politiske tema i det kommende år bliver manglen på hænder. Otto Brøns argumenterer for, at det fortsat er corona, som vil fylde dagsordenen på godt og ondt, efterfølgende argumenterer Karsten Bo Larsen for, at det bliver ældreområdet, som kommer til at fylde mest. Dernæst løfter panelet sløret for de det anser som værende årets lyspunkt og årets bommert. Årets lyspunkt er Mink-kommissionens resultater og de erfaringer, som er blevet belyst i året 2021. Dertil kommer årets skævert, som i denne omgang tildeles den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Afslutningsvis giver panelet deres bud på henholdsvis ugens lyspunkt og ugens skævert.  

CEPOS-direktør Martin Ågerup agerer moderator og faciliterer dit ugentlige nyhedsoverblik.  

Links:  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=32826 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/SOU/bilag/358/2436458/index.htm 

https://fm.dk/udgivelser/2021/september/danmark-kan-mere-i/ 

Kontakt til vært: martin@cepos.dk 

Optaget den: 07.01.2022 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.