bonus

bonus
Published on:

14th Sep 2021

Live event: Deirdre McCloskey og Tommy Ahlers: Er Danmark klar til at omfavne innovisme?

Dette er en optagelse fra et gå-hjemmøde i CEPOS' lokaler. Den væsentligste kilde til vores velstand er ideer, ikke kapital. Derfor er det misvisende, når vi kalder vores samfundsmodel for kapitalistisk.

Det påstår professor i økonomi Deirdre McCloskey, som i stedet anvender udtrykket ”innovisme” til at beskrive de vestlige samfund. Innovisme er den samfundsmodel, der gør det muligt for mennesker at afprøve nye ideer på markedet og omsætte dem til fremgang for sig selv og andre. Innovisme har siden industrialiseringen satte i gang ført til en 30-dobling af vores velstand – et enestående fænomen i menneskehedens historie, som McCloskey kalder for ”The Great Enrichment”.

Spørgsmålet er, om vores samfund fortsat omfavner innovismen, eller om det er ved at opbygge barrierer for den, som ligeledes vil hæmme den fortsatte velstandsfremgang. Det diskuterer Deirdre McCloskey i et nyt essay udarbejdet for CEPOS. Hun vil præsentere sine tanker ved denne event.

Herefter vil Tommy Ahlers kommentere med baggrund i sin erfaring som både succesfuld iværksætter og politiker.

Om Deirdre McCloskey: Deirdre McCloskey er professor i økonomi og historie. Hun blev uddannet økonom fra Harvard i 1960’erne og har skrevet 20 bøger og omkring 400 akademiske artikler om blandt andet økonomisk teori, filosofi og etik.

Om Tommy Ahlers: Tommy Ahlers er uddannet jurist, iværksætter og tidligere uddannelses – og forskningsminister.

Ordstyrer er Martin Ågerup, direktør i CEPOS og vært på podcasten "Samfundstanker"

Links

Professor McCloskyes Essay og innovisme udarbejdet for CEPOS:

https://cepos.dk/debat/liberalism-caused-the-modern-world/

Video fra gå-hjem-mødet

https://youtu.be/oFF4mvKstF0

Optagelsen er lavet d. 8. september 2021 ved et CEPOS-arrangement

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.