Episode 62

full
Published on:

18th Jan 2022

Christian Bjørnskov: Corona-restriktioner og nedlukninger har ringe effekt på smitte og dødsfald

Virker samfundsnedlukningerne og restriktionerne? Ifølge Bjørnskov er det korte svar nej. Men er der forskel på, hvilke restriktioner der i virkeligheden virker, og er det ikke kun epidemiologer, virologer og læger, som skal udtale sig om coronapolitikken?  

Christian Bjørnskov er professor i økonomi ved Århus Universitet, og en af Danmarks mest publicerede og citerede økonomer. Christian Bjørnskov har under coronakrisen publiceret flere videnskabelige artikler omhandlende nedlukningen og restriktioners reelle virkning på samfundet.  

I dette program diskuterer han sammen med Martin Ågerup de forskellige kritisable aspekter af coronapolitikken og den måde, hvorpå man måler corona-politikens effekt på samfundet. Hvorfor har Sverige for eksempel klaret sig så meget anderledes end Danmark, hvordan måler man det reelle antal af coronarelaterede dødsfald, og hvad betyder det, at vi mennesker er sociale væsner og generelt har et kompenserende adfærdsmønster?  

Alle disse spørgsmål og mange flere bliver diskuteret i dette afsnit af Samfundstanker på DK4.  

Links:  

Bjørnskovs studie af nedlukning i Nordjylland:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.28.20248936v1

Blog om studiet:

https://punditokraterne.dk/2021/01/04/nordjyllands-nyttesloese-nedlukning/

Problemer med statistik over Covid-dødsfald i Canada:

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/211014/dq211014b-eng.htm 

Paper om faktorer, der kan forklare høj dødelighed i Sverige:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3674138 

Kontakt: martin@cepos.dk

Optaget d. 17. januar 2022

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.