Episode 43

full
Published on:

8th Sep 2021

Christian Bjørnskov om økonomisk frihed

Hvad er økonomisk frihed? Hvordan måles det, og hvad fører økonomisk frihed med sig for samfundet og det enkelte menneske? I dette afsnit af Samfundstanker forklarer og diskuterer Christian Bjørnskov, professor i økonomi på Aarhus Universitet, begrebet ’økonomisk frihed’ sammen med podcast-vært Martin Ågerup. 

Økonomisk frihed er et ideal og bør tilstræbes, da det har mange positive følgevirkninger. Beskyttelsen af privat ejendomsret og et velfungerende retsvæsen er fundamentalt for at sikre økonomisk frihed. Danmark er blevet kaldt et ”skizofrent samfund”, eftersom vi på den ene side – på indekset over økonomisk frihed - udmærker os ved et ekstremt godt retsvæsen, god pengepolitik og frie markeder. Men når det kommer til den offentlige sektors størrelse, befinder vi os i den anden ende af spektret.  

Lyt til afsnittet og bliv klogere på, økonomisk friheds positive betydning for økonomisk vækst, ulighed, politisk frihed og normerne i samfundet. 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk   

 

Links: 

Bjørnskovs artikel om, hvorvidt økonomisk frihed kommer alle indkomstgrupper til gavn 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/kykl.12262 

Bjørnskov om økonomisk friheds effekt på krisers længde: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268016301082?via%3Dihub 

 

Megan Teague om økonomisk frihed og materialisme: 

https://econpapers.repec.org/article/kapcopoec/v_3a31_3ay_3a2020_3ai_3a1_3ad_3a10.1007_5fs10602-019-09296-0.htm 

Berggreen og Nilsson om sammenhæng mellem økonomisk frihed og tolerance: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2045577 

Afsnit af Regelstaten med Christian Bjørnskov 

https://regelstaten.captivate.fm/episode/hastelovgivning-nodret-og-undtagelsestilstande-professor-christian-bjrnskov 

https://regelstaten.captivate.fm/episode/regulering-og-lykke-christian-bjornskov 

https://regelstaten.captivate.fm/episode/virker-nedlukninger-christian-bjrnskov 

https://regelstaten.captivate.fm/episode/bonus-opfolgning-paa-virker-nedlukninger-christian-bjornskov- 

https://regelstaten.captivate.fm/episode/covid-19-eksperimentet-i-nordjylland-professor-christian-bjornskov 

ABCEPOS: Høj økonomisk frihed gavner folk med lave indkomster 

https://cepos.dk/abcepos-artikler/0087-hoej-oekonomisk-frihed-gavner-folk-med-lave-indkomster/ 

Afsnittet med May Bjerre Eiby 

https://samfundstanker.captivate.fm/episode/may-bjerre-eiby-om-demens-sit-plejehjem-og-velfaerd-i-den-offentlige-sektor- 

Afsnittet med Mark Littlewood 

https://samfundstanker.captivate.fm/episode/mark-littlewood-om-brexit-modstanden-imod-eu-og-fremtiden- 

 

Optagelsen er lavet d. 7. september 

 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.