Episode 19

bonus
Published on:

11th Oct 2021

19 Bag om Nyhederne 11/10/2021: V-dagpengeforslag, KL’s budgetforhandlinger, OECD’s minimumsselskabsskat mm.

I dagens episode af Bag om Nyhederne diskuterer panelet først og fremmest, på foranledning ad cheføkonom Mads Lundby Hansen, Venstres støtte til regeringens forslag om at hæve dagpengene.

Herefter gør forskningschef Karsten Bo Larsen rede for KL’s budgetforhandlinger med regeringen, hvor grønthøstermetoden - på kritisabel vis - er taget i brug. I modsætning til denne kritik står Bo Larsens rosende ord om Jakob Ellemanns udmelding om et øget brug af fritvalgsordninger.

Otto Brøns-Petersen, analysechef, fortæller om og kritiserer OECD’s udspil til en minimumssats for selskabsskat på 15 pct. Eftersom Præsident Biden var en tidlig bagmand til dette udspil, modtager han prisen ”Ugens Skævert”. Analysechefen udlægger slutteligt historien om, at oksekød bliver en luksusvare på niveau med Champagne.

Hør også, hvilken forhenværende statsminister, der løber med titlen som ”Ugens Lyspunkt”.

CEPOS-Direktør Martin Ågerup agerer moderator og faciliterer dit ugentlige nyhedsoverblik.

Links:

Venstres dagpengekurs

https://www.berlingske.dk/politik/blaa-partier-i-haard-kritik-af-ellemann-for-bovlam-dagpengekurs-det-er

Ellemanns melding om øget brug af frit valg

https://www.berlingske.dk/politik/overblik-venstre-vil-give-aeldre-flere-valgmuligheder

Oksekød bliver en luksusvare på niveau med Champagne

Slagteriboss melder klart ud: »Oksekød bliver et luksusprodukt på niveau med champagne« (berlingske.dk)

Klimaaktivisten Karl Marx

https://www.weekendavisen.dk/2021-40/ideer/klimaaktivisten-karl-marx

Thomas Sowell

https://www.tsowell.com/

Robert Barro

https://scholar.harvard.edu/barro/home,


 Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk

Optagelsen er lavet: 11. oktober 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.