Episode 27

full
Published on:

19th May 2021

Anna Libak om identitetspolitik, meritokrati, offermentalitet og personligt ansvar

Føler du dig krænket? Er du et offer? Og er det hele bare samfundets skyld? Ja, hvis du spørger visse dele af både venstrefløjen og højrefløjen. I dette afsnit for vært Martin Ågerup besøg af Anna Libak, der er uddannet cand.mag. i russisk og samfundsfag fra Århus Universitet, tidligere sprogofficer i russisk og journalist på diverse aviser, og som i dag er udlandsredaktør på Weekendavisen.

Samtalen tager udgangspunkt i Anna Libaks bog ”Skyldig til det modsatte aldrig bliver bevist”, og fokuserer på meningspoliti, identitetspolitik og offermentalitet. Ifølge Libak har venstrefløjen siddet på meningsmagten siden 1960’erne. Det er blevet naturligt for enhver at pålægge samfundet skylden for ens problemer. Af denne årsag er det blevet normalt at basere den politiske dagsorden på offerrollen ikke blot blandt venstrefløjspartierne. Den ny-progressive del af højrefløjen bruger netop venstrefløjens virkemidler: ”Det er elitens skyld, de tryner folket” osv. Disse partier bygger deres oprør på krænkelse, og det gør identitetspolitik til en form for populisme.

 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

 

Links:

Libak, Anna (2018) Forstå populismen! (København: Gyldendal).

Libak, Anna (2020) Skyldig til det modsatte aldrig bliver bevist (København: Kristeligt Dagblad).

Ågerup, Martin og Riisager, Mette (2020) ”Mette Risager om Selvbyggerbørn, undervisningssystemet og forældre”, CEPOS, 6. november: https://cepos.dk/podcast/samfundstanker/.

 

Optagelsen er lavet: 14. maj 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.