Episode 39

full
Published on:

11th Aug 2021

Torben Tranæs om Velfærdsstatens fremtid

Hvilke udfordringer har velfærdsstaten? Hvordan kan de imødekommes? Og hvad fortæller udfordringerne om velfærdsstatens fremtid? Disse spørgsmål besvarer Torben Tranæs, forskningsdirektør og professor ved VIVE, med udgangspunkt i den indsigt, som økonomen William Baumol formulerede i 1966, og som populært kaldes ”Baumols omkostningssyge”.

 

Baumols syge fører til et udgiftspres, fordi øget produktivitet i den private sektor udløser højere løn i den offentlige sektor, også selvom produktiviteten ikke stiger i det offentlige. Det medfører højere omkostninger til offentligt forbrug, selv med uændret service. Med stigende velstand stiger efterspørgslen efter offentligt forbrug, hvilket lægger yderligere pres på de offentlige udgifter. Kuren mod sygdommene vil enten være en udvidelse af velfærdsstaten - gennem et øget skattetryk - eller mere privat finansiering af velfærden. Da der er en øvre grænse for skattetrykket, vil der på et tidspunkt ikke være nogen vej udenom øget privat finansiering. Det vil mindske forvridningen fra høje skatter og dermed øge velstanden. Det vil desuden isoleret set øge uligheden, hvis man ikke kompenserer på anden vis. Mere egenbetaling vil endelig gøre det muligt bedre at afdække og tilfredsstille folks individuelle præferencer.

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Links:

https://player.captivate.fm/episode/ea5cccb4-0c8b-4938-a171-ccbefb2b1275

Optagelsen er lavet d. 6. august 2021

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.