Episode 76

full
Published on:

19th Apr 2022

Torsten Skov - Hvad er fup og fakta i ligestillingsdebatten?

Vært Martin Ågerup taler med Torsten Skov om, hvad der er videnskabeligt belæg for at hævde i den danske ligestillingsdebat. Er der ubevidst bias mod kvinder, skaber flere kvinder i ledelse bedre resultater, og hvad virker egentlig bedst i bestræbelserne på at nå opnå lige muligheder og lige repræsentation – frivillighed eller tvang?   

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@cepos.dk 

Optaget d. 11. april 2022.  

Links:  

Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar  

The Changing of the Boards: The Impact on Firm Valuation of Mandated Female Board Representation   

https://academic.oup.com/qje/article-abstract/127/1/137/1832366?sid=bbae6afa-f788-46af-9f77-c61be36163dc  

 C. Casteuble, L. Lepetit, og T. T. Tran, Women on boards: do quotas affect firm performance?, HAL, nov. 2019. [Online]. Tilgængelig hos: https://EconPapers.repec.org/RePEc:hal:wpaper:hal-02385034.  

  Påvirker kvindekvoter i bestyrelsen virksomhedens indtjening? Mar. 28, 2022. https://videnskab.dk/kultur-samfund/paavirker-kvindekvoter-i-bestyrelserne-rentabiliteten (set apr. 10, 2022).  

 T. Skov, Unconscious Gender Bias in Academia: Scarcity of Empirical Evidence, Societies, bd. 10, nr. 2, 2020, doi: 10.3390/soc10020031.  

 C. Teelken, Y. Taminiau, og C. Rosenmöller, Career mobility from associate to full professor in academia: micro-political practices and implicit gender stereotypes, Studies in Higher Education, 2019, doi: 10.1080/03075079.2019.1655725.  

 A. Phillips, Defending Equality of Outcome, Journal of Political Philosophy, bd. 12, nr. 1, s. 1–19, mar. 2004, doi: 10.1111/j.1467-9760.2004.00188.x.  

H. Kleven, C. Landais, og J. E. Søgaard, Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark, American Economic Journal: Applied Economics, bd. 11, nr. 4, s. 181–209, 2019, doi: 10.1257/app.20180010.  

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.