Episode 46

full
Published on:

2nd Jun 2022

46 Bag Om Nyhederne 02/06/2022: Politikfejl på steroider, socialdemokratisk spin om teknisk fald i skattetrykket og den nye vismandsrapport

I denne omgang dykker panelet ned i en politikfejl på steroider: Regeringens tvangsfordeling af gymnasieelever. Tiltaget er gaven, der bliver ved med at give for oppositionen, men samtidig trækker tråde tilbage til den tidligere borgerlige regering. Panelet kommer også omkring CEPOS’ nye analyse af tvangsfordelingens konsekvenser. 

Bag Om Nyhedernes ekspertpanel diskuterer også en række andre spændende emner, hvoraf mange har det tilfælles, at de er udtryk for forfejlet politisk regulering. Blandt emnerne i denne episode er desuden: 

  • Det tekniske fald i skattetrykket, som Socialdemokratiet udlægger som en sejr – og hvorfor det er misvisende, når regeringspartiet gør dette 
  • Den nye rapport fra Det Økonomiske Råd, hvor Mads Lundby Hansen som medlem af rådet giver en kritisk gennemgang af rapportens vage konklusioner ift. dagpenge 
  • Vismandsrapportens konklusioner ift. finansiel regulering af bl.a. boligmarkeder 

Til slut i programmet kåres som altid ugens skævert og ugens lyspunkt. 

Deltagere: Martin Ågerup, Mads Lundby Hansen, Otto Brøns-Petersen og Karsten Bo Larsen. 

Programmet er optaget d. 2. juni 2022. 

Kontakt til programmets vært: martin@cepos.dk

 

Links: 

https://borsen.dk/nyheder/okonomi/wammen-skattetryk-dykker-til-det-laveste-i-38-aar 

https://cepos.dk/artikler/regeringens-tvangsfordelingsmodel-flytter-mere-end-4000-elever-mellem-gymnasierne 

https://www.berlingske.dk/samfund/ny-elevfordeling-skal-bremse-parallelsamfund-kun-fire-gymnasier-i-hele 

https://twitter.com/daviddlassen/status/1526457051639169025 

https://cepos.dk/artikler/ghettoloven-bygger-ikke-paa-viden/ 

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2022 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/regeringen-har-brugt-milliarder-paa-varmecheck-test-og-militaer-siden 

https://borsen.dk/nyheder/opinion/milliardgevinsten-lyder-lidt-for-god-til-at-vaere-sand-kraka?b_source=mads-lundby-hansen  

https://www.information.dk/debat/2022/05/liberalismen-handler-vaerdighed-identitetspolitikken-handler-aere-faa  

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/christiansborg-skal-holde-nallerne-fra-koenssammensaetningen-i  

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.