Episode 42

full
Published on:

5th May 2022

42 Bag Om Nyhederne 05/05/2022: Pensionskommission, grøn skattereform, budgetlov, fransk politik og nyt vaccinestudie

Denne uges afsnit starter med en diskussion om vigtigheden af strukturreformer som en del af den grønne skattereform. Otto Brøns-Petersen giver her sit bud på hvorfor strukturreformer er en vigtig del af en grønskattereform. Karsten Bo Larsen kommer med sit ‘take’ på finansministeriets evaluering af budgetloven, som finansministeriet selv mener har været en kæmpe succes.  

I anledning af valget til nationalforsamlingen samles den Franske venstrefløj om Jean-Luc Mélenchon. Det sker blandt andet på baggrund af Mélenchons ønske om at sænke pensionsalderen fra 62 til 60 år. Panelet diskuterer hertil hvordan det det kan påvirke Europa og skabe en reel risiko for et ‘Moral Hazzard’ problem. Det er dog ikke kun i Frankrig, at der tales om pension. D. 4. maj kom pensionskommissionen med et nyt udspil og cheføkonom Mads Lundby Hansen giver her sit bud på, hvad der er godt og hvad der er skidt ved udspillet. Afslutningsvis diskuterer panelet resultaterne af et nyt vaccinestudie, som ser på sammenhængen mellem MRNA-vacciner og dødelighed. 

Traditionen tro kårer programmet et ugentligt lyspunkt og en skævert.  

CEPOS-Direktør Martin Ågerup agerer moderator og faciliterer dit ugentlige nyhedsoverblik.  

 

Links:  

 

Optaget d. 5. maj 2022  

Kontakt til programmets vært: martin@cepos.dk

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.