Episode 40

full
Published on:

21st Apr 2022

40 Bag Om Nyhederne 21/04/2022: Grøn skattereform, ro i folkeskolen og ny CEPOS-analyse om SU

Der er ikke meget kød på regeringens grønne skattereform, da der mangler konkrete tiltag og de tiltag, der nævnes, gør den grønne omstilling unødvendigt dyr for danskerne, vurderer Otto Brøns-Petersen. Liberal Alliance har i den forgangne uge meldt ud, at partiet nu ”stempler ind” i klimakampen og foreslår en reduktion på 100 pct. i 2030. Det er det hidtil største overbud, og der er ingen god begrundelse ud over symbolpolitiske markeringer bag det mål, mener Otto Brøns-Petersen. Cheføkonom Mads Lundby Hansen fortæller om en helt ny CEPOS-analyse, der viser, at de 10 procent rigeste blandt 40-årige danskere i dag i gennemsnit har hævet omkring syv gange så meget i SU på kandidatdelen af deres uddannelse, som danskere i den nederste halvdel af indkomstfordelingen har. 

Ugens lyspunkt er Andreas Rasch-Christensen, og ugens skævert er Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance.  

 

Optaget d. 20. april 2022 .

 

Kontakt til programmets vært: martin@cepos.dk   

 

Links:  

 

https://punditokraterne.dk/2022/04/17/las-klimaplan-er-ikke-omkostningseffektiv-og-oeger-skatte-og-udgiftstryk/  

 

https://avisendanmark.dk/artikel/nye-tal-bekr%C3%A6fter-omvendt-robin-hood-de-rigeste-danskere-h%C3%A6ver-mest-i-su  

 

https://www.berlingske.dk/politik/en-ekspertudtalelse-fik-chefoekonom-til-at-spaerre-oejnene-op-det-er-jo  

  

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/kl-folkeskolen-er-ved-at-drukne-i-indholdskrav-lad-os-starte-med-et-blankt-papir?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-uddannelse-458&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Uddannelse&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Uddannelse&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev 

 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskningschef-folkeskolens-fag-kan-ikke-rumme-alt?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-uddannelse-458&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Uddannelse&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Uddannelse&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.