Episode 38

full
Published on:

7th Apr 2022

38 Bag Om Nyhederne 07/04/2022: Reform af SU og de videregående uddannelser, ny IPCC-rapport, hvordan skal udgifterne til de ukrainske flygtninge dækkes, og skal EU lukke for Putins gas?

I denne uges udgave af ”Bag om Nyhederne”, diskuterer panelet først og fremmest Reformkommissionens forslag. Giver det mening at omlægge SU’en på kandidatniveau til en låneordning, og hvordan vil forslaget påvirke produktiviteten og beskæftigelsen? Derudover diskuterer panelet forslaget om at omlægge rationeringen fra karakterer til optagelsesprøver på de videregående uddannelser. Økonomerne taler i denne uge også om den nye IPCC-rapport og finansieringen af de op mod 100.000 ukrainske flygtninge, der forventes at komme til Danmark, og afslutningsvis fremlægger panelet argumenter for og imod at lukke for Putins gas. Traditionen tro slutter afsnittet af med ugens lyspunkt og ugens skævert. 

Optaget d.07.04.2022  

Kontakt til programmets vært: martin@cepos.dk   

Efter kommissionsrapport: Partier ser ikke meget nyt i nye veje for uddannelser

 https://borsen.dk/nyheder/politik/partier-ser-ikke-meget-nyt-i-nye-veje-for-uddannelser 

 

Flere af Nina Smiths nye reformveje er kendte gengangere: Skaffer 9700 personer i arbejds­udbud 

https://borsen.dk/nyheder/politik/flere-af-nina-smiths-nye-reformveje-er-gengangere 

 

Selvbyggerbørn af Merete Riisager 

https://www.saxo.com/dk/selvbyggerboern_merete-riisager_haeftet_9788774674603 

 

Reformkommissionen forslag:  

https://reformkommissionen.dk/udgivelser/nye-reformveje-1/ 

 

Vismændene om støtte til videregåendeuddannelser (s. 117 – 163)  

https://dors.dk/files/media/rapporter/2018/F18/f18_dansk_oekonomi_foraar_2018.pdf 

 

Ny IPCC-rapport 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/ 

 

Her er den svulmende milliardregning for ukrainske flygtninge, men »det er i virkeligheden det mindste problem« 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/her-er-den-svulmende-milliardregning-for-ukrainske-flygtninge-men-det-er 

 

Drop den offentlige beskæftigelsesindsats – de ledige finder selv job 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE13891019/drop-den-offentlige-beskaeftigelsesindsats-de-ledige-finder-selv-job/ 

 

Kaldte dansk milliardær for oligark, men kan ikke forklare, hvad en oligark er 

https://www.bt.dk/politik/kaldte-dansk-milliardaer-for-oligark-men-kan-ikke-forklare-hvad-en-oligark-er 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.