Episode 37

full
Published on:

31st Mar 2022

37 Bag Om Nyhederne 31/03/2022: Er der en flugt til danske privatskoler, og hvor er dansk økonomi på vej hen?

I denne uges afsnit af ”Bag om Nyhederne” er det første diskussionspunkt debatten om flugten til privatskolen, der tager afsæt i den nye TV2-dokumentar af samme navn. Er dokumentaren et retvisende billede på det danske skolesystem, er graden af forskellighed for stor, og hvis kvaliteten af folkeskolerne er så dårlig, hvad er løsningen så?

Programmets næste diskussionspunkt er regeringens varmecheck. Hvordan fungerer varmechecken i praksis, hvem gavner den, og vil den i det hele taget gavne samfundet? Efterfølgende taler panelet om de nye BNP- og beskæftigelsestal, økonomien ser ud til at buldre derudad, men økonomiens fremtidige retning er ikke entydig. Hvordan vil krigen påvirke Europas økonomi, er den europæiske pengepolitik holdbar, og hvad kan Danmark gøre for at stabilisere økonomien?

Afslutningsvis diskuterer panelet den ukrainske flygtningekrise. Hvordan kommer krisen til at påvirke Danmark, hvor presset bliver den offentlige sektor, er det på tide at droppe tanken om minimumsnormeringer, og vil krisen resultere i en langsigtet ukrainsk hjerneflugt? Traditionen tro afslutter panelet ugens udsendelse med et lyspunkt og en skævert.

Optaget d.31.03.2022

Kontakt til programmets vært: martin@cepos.dk


Ugens lyspunkt: Et frit samfund må også rumme det grimme, det dumme og det smertelige

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/et-frit-samfund-maa-ogsaa-rumme-det-grimme-det-dumme-og-det


Flugten fra privatskolen

https://play.tv2.dk/programmer/dokumentar/serier/flugten-til-privatskolen


AE-rådets angreb på friskoler og privatskoler er et skævskud

https://cepos.dk/debat/ae-raadets-angreb-paa-friskoler-og-privatskoler-er-et-skaevskud/


Arbejderklassens børn går også i privat skole

https://cepos.dk/artikler/arbejderklassens-boern-gaar-ogsaa-i-privat-skole/


Ny forskning: Ressourcestærke lærere underviser de mest ressourcestærke børn

https://www.information.dk/indland/2020/08/ny-forskning-ressourcestaerke-laerere-underviser-mest-ressourcestaerke-boern


Sådan rammes pensionister og andre familietyper af den stigende inflation som følge af krigen i Ukraine

https://cepos.dk/artikler/saadan-rammes-pensionister-og-andre-familietyper-af-den-stigende-inflation-som-folge-af-krigen-i-ukraine


Nu lander ny varmecheck – og denne gang får flere hjælp

https://www.berlingske.dk/business/nu-lander-ny-varmecheck-og-denne-gang-faar-flere-hjaelp


Ny aftale om varmehjælp rummer et »dilemma«: »Det er lidt af en dummebøde for at være flittig på sit arbejde«

https://www.berlingske.dk/politik/ny-aftale-om-varmehjaelp-rummer-et-dilemma-det-er-lidt-af-en-dummeboede


Kommunerne: 100.000 flygtninge får konsekvenser for velfærden

https://nyheder.dk/kommunerne-100-000-flygtninge-faar-konsekvenser-for-velfaerden-2/

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.