Episode 36

full
Published on:

24th Mar 2022

36 Bag om Nyhederne 24/03/2022: Er Danmark på vej ind i en kommando-krigsøkonomi, nej tak til ”køb dansk” i Forsvaret, våbenaktier og etik og vismandskritik af regeringens grønne skattereform

Analysechef Otto Brøns-Petersen tager fat i den løbende debat om vores energiforsyningssikkerhed, der er opstået efter Ruslands invasion af Ukraine og peger på det problematiske i, at en akut mangelsituation sætter hele den politiske dagsorden og potentielt fører til forkerte prioriteringer og beslutninger. Cheføkonom Mads Lundby Hansen advarer imod at danske politikere følger i Trumps fodspor og bliver voldsomt opsatte på kun at købe danske produkter og materialer til Forsvaret efter indgåelsen af den nye forsvarsaftale. Fokus må altid være at købe det bedste materiel til prisen. Vært Martin Ågerup taget emner om ”uetiske” investeringer i våben op – kan det passe, at det er en del af de såkaldte bæredygtige investeringer at gå helt uden om våbeninvesteringer i en verden, der er præget af krig og truslen om krig? Otto Brøns-Petersen redegør for en række kritikpunkter, som de økonomiske vismænd har rejst over for elementer af regeringens grønne skattereform, blandt andet fastsættelsen af niveauet for CO2-afgiften. Såvel Mads Lundby Hansen som Otto Brøns-Petersen er særdeles kritiske over for De Radikales melding om, at 70 pct-målet skal øges til en 80 pct-målsætning. Erhvervsorganisationerne må sige fra snarest muligt. Ugens Lyspunkt er SF-formand Pia Olsen Dyhr, som i sin landsmødetale talte lige ud af posen om behovet for våben: “Vi kan jo ikke give soldater blomster med i geværet.” 

Ugens Skævert er Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt, som modtager æren på vegne af alle de partier, der går ind for øremærkning til ”køb dansk” i forbindelse med den nye forsvarsaftale.  

Kontakt til vært: martin@cepos.dk   

Links: 

 

https://www.information.dk/indland/2022/03/lukker-putin-gassen-danmarks-noedplan-klar-store-virksomheder-ramt-foerst 

https://dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/kan-drivhusgasafgift-afboede-usikkerhed-klimaaftaler  

https://www.berlingske.dk/oekonomi/politikere-vil-bruge-forsvarsmilliarder-paa-danske-virksomheder-men-der 

https://borsen.dk/nyheder/opinion/gaa-ikke-i-trump-faelden-forsvarsmilliarder-skal-gaa-det-til-bedstehttps://www.altinget.dk/energi/artikel/cepos-ekspertgruppens-modeller-er-fyldt-med-modstridende-maal-og-bindinger 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/pia-olsen-dyhr-vi-maa-investere-i-det-danske-forsvar https://avisendanmark.dk/artikel/pia-olsen-dyhr-klar-til-ministerposter-jeg-vil-gerne-være-finansminister 

 

 Optaget d. 24. marts 2022

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.