Episode 35

full
Published on:

17th Mar 2022

35 Bag Om Nyhederne 17/03/2022: Den nye forsvarsaftale, regeringens sundhedsreform og russisk gas

Cheføkonom Mads Lundby Hansen præsenterer hovedpunkterne i en ny CEPOS-analyse, der viser, at den forsvarsaftale, som blev indgået d. 6.marts, forbedrer de offentlige finanser med ca. 0,2 pct. af BNP eller 4 mia. kr. Tallene går helt modsat den udlægning, der har været i medierne den seneste uge, men dette bliver i dag korrigeret i Berlingske, hvor såvel en nuværende som en tidligere overvismand medgiver, at det forholder sig sådan. Panelet diskuterer, om det overhovedet er rimeligt eller tilrådeligt at operere med overholdbare finanser – ”pengene skal tilbage til skatteyderne”, siger analysechef Otto Brøns-Petersen.

Forskningschef Karsten Bo Larsen er stærkt kritisk over for regeringens netop fremlagte sundhedsreform, der kun tildeler området et beskedent beløb, og i øvrigt fremlægger en plan for decentralisering i form af en række nærsygehuse efter en lang periode med krav om og gennemførelse af centralisering.

Kåringen af Ugens Lyspunkt og Ugens Skævert er knyttet til selvsamme sundhedsreform, idet formand for DSU Frederik Vad bliver kåret som Ugens Lyspunkt for sin skarpe kritik af regeringens forslag om forbud mod salg af alkohol til unge under 18 år, mens sundhedsminister Magnus Heunicke bliver Ugens Skævert for sin svage retorik om samme emne og for et generelt skuffende sundhedsudspil.   

Kontakt til vært: martin@cepos.dk  

Links: 

https://www.berlingske.dk/politik/trods-milliarder-til-forsvaret-staten-har-udsigt-til-enorme-overskud 

https://cepos.dk/artikler/forsvarsaftale-forbedrer-den-finanspolitiske-holdbarhed-med-4-mia-kr 

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/sundhedsudspil-skal-goere-sundhedsvaesenet-mere-robust-men-ekspert-er-stadig-bekymret?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-sundhed-404&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Sundhed&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Sundhed&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev  

https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8671477/»Der-er-ikke-gjort-ret-meget-ud-af-finansieringen-hvis-man-skal-sige-det-diplomatisk«  

https://samfundstanker.captivate.fm/episode/jens-olaf-pepke-pedersen-hvordan-bliver-vi-uafhngige-af-putins-gas 

Optaget d. 17. marts 2022.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.