Episode 34

full
Published on:

11th Mar 2022

34 Bag om Nyhederne 11/03/2022: Flere værnepligtige, ny IPCC-rapport og EU-Kommissionens udspil

Dagens første diskussionspunkt omhandler de værnepligtige - skal vi have flere? Ifølge Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti er svaret ja, men hvor mange flere værnepligtige skal Danmark have, hvordan skal det finansieres, og ville det i sidste ende ikke blive et spørgsmål om at vælge mellem “våben eller velfærd”? Efterfølgende diskuterer panelet den IPCC-rapport, der udkom for nylig. Rapporten indeholder nogle relativt nedslående konklusioner, men er resultaterne virkelig så entydige, som medierne får dem til at fremstå? Dagens sidste punkt handler om vores afhængighed af russisk gas med udgangspunkt i EU-kommissionens udspil. Hvad skal vi gøre på kort sigt, hvis der bliver lukket for gassen, hvordan ville det påvirke økonomien, og hvilke alternativer findes der? 

Kontakt til vært: martin@cepos.dk   

Links: 

Bag Om Nyhederne med Mikkel Vedby Rasmussen 

https://youtu.be/wShGsMSmmaM 

K og V reagerer på overhørte advarsler om Rusland: »Det er jo et kæmpe problem i den situation, vi står i« 

https://www.berlingske.dk/politik/k-og-v-reagerer-paa-overhoerte-advarsler-om-rusland-det-er-jo-et-kaempe 

IPCC-rapport 

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf 

Global non-linear effect of temperature on economic production 

https://www.nature.com/articles/nature15725 

Samfundstanker: Lars Gårn Hansen 

https://youtu.be/I03fAJnK9Ao 

CEPOS arbejdspapir: Climate change and institutional change

https://cepos.dk/artikler/climate-change-and-institutional-change-what-is-the-relative-importance-for-economic-performance/

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.