Episode 33

full
Published on:

4th Mar 2022

33 Bag om Nyhederne 04/03/2022: Mikkel Vedby Rasmussen og panelet om styrkelse af dansk forsvar til 2 pct. af BNP, værnepligt. Derudover: Det frie skolevalg under pres

Professor Mikkel Vedby Rasmussen er ugens gæst og diskuterer udfordringer forbundet med at hæve de danske forsvarsudgifter til 2% af BNP med panelet: hvor lang tid vil det tage? Er der brug for værnepligt? Hvordan sikrer man, at udgifterne ikke bliver spildt men giver "bang for the buck". Efterfølgende diskuteres MF for Socialdemokratiet Jens Joels ideer i hans nye bog ”Fællesskaberen”. Joel ønsker at begrænse det frie skolevalg. Dagens sidste diskussionsemne er de økonomiske konsekvenser af Putins krig. Hvordan kommer sanktioner, naturgas, penge- og finanspolitik til at påvirke os i Vesten og særligt i Danmark, og hvad skal vi gøre? Traditionen kåres til sidst et lyspunkt og en skævert.  

 Kontakt til vært: martin@cepos.dk  

 Links:  

https://borsen.dk/nyheder/opinion/arbejdsmarkedsreformer-bor-finansiere-ogede-forsvarsudgifter 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-10362  

Fællesskaberen - Jens Joel

https://youtu.be/ihVuFJHsp_w 

https://cepos.dk/media/6031/cepos-skattereform-2021-final.pdf 

 

Optaget d. 4. marts 2022.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.