Episode 28

bonus
Published on:

14th Jan 2022

28 Bag om Nyhederne 14/01/2022: Hvad siger panelet om Lars Løkkes nye udspil, er monarki en dårlig styreform, hvad er de grundlæggende principper i CEPOS’ bud på århundredets skattereform, og hvad siger Jacob Bundsgaard om KL´s notat? Til sidst ugens lyspunkt og ugens skævert.

I denne uges program af Bag om nyhederne gæster professor i økonomi på Århus Universitet Christian Bjørnskov studiet. Sammen med panelet diskuterer de Lars Løkkes udspil. Udspillet går i korte træk ud på, at alle unge skal arbejde et halvt år for Danmark for at sikre den sammenhængskraft, som ifølge Lars Løkke ellers risikerer at smuldre. Efterfølgende taler panelet om dronningens 50-års- jubilæum og diskuterer, om monarkiet er en god styreform, hvad er argumenterne for og imod et monarki? Dernæst taler panelet om de grundlæggende principper i CEPOS netop udgivne skattereform, hvordan den kunne påvirke skattetrykket i Danmark, og hvordan den ellers ville gavne både beskæftigelsen og familievelfærden. Efterfølgende diskuter panelet KL´s notat og Jacob Bundgaards tilhørende kommentar i Berlingske, som omhandler manglen på arbejdskraft i den offentlige sektor. Økonomerne vender til sidst ugens lyspunkt og ugens skævert. Ugens lyspunkt går i denne uge til formændene for henholdsvis Venstres Ungdom, Konservativ Ungdom, Dansk Folkepartis Ungdom, Nye Borgerliges Ungdom, Liberal Alliances Ungdom og Kristendemokraternes Ungdom for deres indlæg i Berlingske, hvori de foreslår en afskaffelse af arveafgiften. Modsat gives ugens skævert til Per Larsen fra de Konservative på baggrund af hans støtte til  en skærpelse af coronapasset.  

CEPOS-direktør Martin Ågerup agerer moderator og faciliterer dit ugentlige nyhedsoverblik.  

Links:  

https://cepos.dk/artikler/aarhundredets-skattereform/ 

https://www.kl.dk/media/29934/momentum-nr-1-13-januar-2022.pdf 

 https://www.kl.dk/media/29935/stigende-mangel-pa-arbejdskraft-frem-mod-2030-behov-for-prioritering.pdf 

 https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/magtfuld-s-borgmester-sender-noedraab-direkte-til 

 https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/den-nye-velfaerdsklemme-og-et-uhyggeligt-scenarie-det-skal-du-tage-med-fra-kommunaloekonomisk-forum?SNSubscribed=true&ref=newsletter&refid=altinget-dk-sundhed-367&utm_campaign=Altinget%20DK%20-%20Sundhed&utm_content=Altinget%20DK%20-%20Sundhed&utm_medium=e-mail&utm_source=nyhedsbrev 

 https://www.altinget.dk/artikel/live-fra-folketingssalen-sylter-frederiksen-og-heunicke-en-ny-sundhedsreform 

https://www.berlingske.dk/dine-penge/disse-danskere-faar-mere-i-pension-end-de-fik-i-loen 

https://www.berlingske.dk/kommentarer/de-rigeste-skal-nok-klare-sig-arveafgiften-handler-om-arbejdspladser 

https://finans.dk/privatokonomi/ECE13631164/taenketank-det-komplekse-skattesystem-kan-fjernes-med-et-snuptag/?ctxref=ext 

 

Kontakt til vært: martin@cepos.dk 

Optaget den: 14.01.2022 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.