Episode 26

bonus
Published on:

17th Dec 2021

26 Bag om Nyhederne 17/12/2021: Er forsamlingsforbuddet i strid med grundloven, hvilken reel effekt har forsamlingsforbuddet haft, er politikernes corona-strategi for kortsigtet, og hvordan går det med dansk økonomi?

I dagens udgave af Bag om Nyhederne gæster professor i forvaltningsret Frederik Waage studiet, og sammen med panelet diskuteres der, hvorvidt forsamlingsforbuddet er i strid med grundloven. Dertil supplerer Jonas Herby med nogle af hans fund i en ny analyse, der undersøger, om forsamlingsforbuddet reelt har haft en positiv effekt på antallet af coronadødsfald i Europa og USA. Efterfølgende diskuterer Karsten Bo Larsen regeringens corona-strategi, her diskuterer han, om man kan argumentere for, at økonomernes rolle er blevet negligeret under coronakrisen? Dertil diskuteres der, om politikernes strategi i virkeligheden er for kortsigtet, og om vi ville have været bedre stillet som samfund, hvis vi havde satset på en naturlig immunitet?  

Mads Lundby Hansen kommenterer på en ny OECD-rapport, som anbefaler, at Danmark sænker topskattegrænsen og aktieskatten med ca. 5pct. Derudover kommenteres der også på regeringens nye økonomiske redegørelse, som viser, at BNP er vokset med 4 pct. i indeværende år, beskæftigelsen er steget med ca. 80.000, og det offentlige er på sit højeste i over 20 år. Mads Lundby Hansen rejser spørgsmålet: Kan man som regering kan forsvare sådan en vækst i økonomien?   

CEPOS-direktør Martin Ågerup agerer moderator og faciliterer dit ugentlige nyhedsoverblik.  

  

Links: 

https://www.berlingske.dk/samfund/overblik-se-forslagene-til-nye-restriktioner?referrer=RSS 

 

https://www.berlingske.dk/samfund/professor-er-tilbageholdende-med-at-anbefale-nye-restriktioner-det-kan 

 

https://www.oecd.org/economy/surveys/denmark-2021-OECD-economic-survey-overview.pdf 

 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/december/oekonomisk-redegoerelse-dansk-oekonomi-staar-staerkt/ 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk 

Optagelsen er lavet: 17.12.2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.