Episode 24

bonus
Published on:

3rd Dec 2021

24 Bag om Nyhederne 03/12/2021: Den danske vaccinestrategi, overbehandling i sundhedsvæsenet, 110 pct dagpenge reducerer beskæftigelsen, den enorme vigtighed af økonomisk vækst m.m.

I dagens udgave af Bag om Nyhederne diskuterer panelet, om den danske vaccinestrategi i fht covid-19 er fornuftig. Hvorfor taler vi nu om at vaccinere børn i stort tal, når vi ved, at der fortsat er en del sundhedspersonale, der ikke har fået den såkaldte booster-vaccine, spørger Martin Ågerup.  Med udgangspunkt i en kronik af læge Ida Donkin, som mener, at lægerne overbehandler patienterne i det danske sundhedssystem, fortæller Karsten Bo Larsen om effektivitetsudfordringerne på hospitalerne. Cheføkonom Mads Lundby Hansen fremfører, at regeringens store projekt om at uddanne folk ud af arbejdsløshed og tilbyde 110 pct. dagpenge under uddannelse ikke vil have en positiv effekt på beskæftigelsen før om mere end 40 år.  Venstrefløjen må forlade sin retorik om at “investere i mennesker” - strategien virker ikke.  Analysechef Otto Brøns-Petersen præsenterede hovedpunkterne i sin nyeste analyse, som er blevet offentliggjort i denne uge: Økonomisk vækst er suverænt den største driver af øget velstand på tværs af indkomstgrupper.  

Ugens lyspunkt er læge Ida Donkin. 

Ugens skævert er formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen, som støtter obligatorisk covid-vaccination af alle.   


CEPOS-direktør Martin Ågerup agerer moderator og faciliterer dit ugentlige nyhedsoverblik.  

Links: 

Om vaccinestrategien:  

https://www.washingtontimes.com/news/2021/aug/5/biden-teams-misguided-and-deadly-covid-19-vaccine-/ 

Om overbehandling i sundhedsvæsenet:  

 www.berlingske.dk/kommentatorer/vi-behandler-og-udreder-for-meget-i-vores-sundhedsvaesen-og-det-er 

Om betydningen af økonomisk vækst:  

 https://cepos.dk/artikler/okonomisk-vaekst-har-sikret-markant-bedre-levestandard-for-de-laveste-indkomstgrupper/  

https://cepos.dk/artikler/fordelingspolitisk-redegoerelse-2021/ 

 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk 

Optagelsen er lavet: 3.12.2021. 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.