Episode 23

bonus
Published on:

26th Nov 2021

23 Bag om Nyhederne 26/11/2021: Sygeplejersker, skatteforhøjelse i Rudersdal, corona-restriktioner mm.

I dagens udgave af Bag om Nyhederne diskuterer panelet sygeplejerskerne – har de så travlt, som deres fagforening siger? Forskningschef Karsten Bo Larsen er ikke i tvivl; diskursen om sygeplejerskernes travlhed er blot en del af sygeplejerskernes lønkamp.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i CEPOS, giver den nyslåede borgmester i Rudersdal, Ann Sofie Orth, kniven for at hæve kommuneskatten og betegner det som ”en borgerlig falliterklæring”. Rudersdal-borgmesteren løber desuden med titlen som ”Ugens Skævert” for sin udåd.

Direktør i CEPOS, Martin Ågerup, diskuterer med Otto Brøns-Petersen, analysechef, proportionalitet og de seneste corona-restriktioner – er de rimelige? Brøns-Petersen udlægger efterfølgende rigsrevisionens sønderlemmende kritik af håndteringen af det nye ejendomsvurderingssystem og præsenterer sidenhen sin kommende klima-analyse.

Slutteligt vender panelet lederen i den seneste udgave af The Economist: ”The triumph of big government”.

CEPOS-Direktør Martin Ågerup agerer moderator og faciliterer dit ugentlige nyhedsoverblik.

Links:

Har sygeplejerskerne for travlt?

https://www.berlingske.dk/samfund/eksperter-saar-tvivl-om-sygeplejerskernes-argumenter-efter-nye-tal-de-har 

Hvad er begrundelsen for mundbind og andre restriktioner? 

https://www.facebook.com/JacobRosenbergPolitiker/posts/308965891230953 

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/manglen-paa-en-langsigtet-coronastrategi-er uacceptabel

The triumph of big government

https://www.economist.com/leaders/2021/11/20/the-world-is-entering-a-new-era-of-big-government

Ny klima-analyse

https://cepos.dk/artikler/de-samfundsokonomiske-meromkostninger-ved-at-bruge-andre-redskaber-end-co2e-pris-til-at-naa-70-pct-klimamaal/ 

Rigsrevisionens sønderlemmende kritik af håndteringen af det nye ejendomsvurderingssystem

https://www.dr.dk/nyheder/penge/skatteministeriet-faar-igen-soenderlemmende-kritik-af-statsrevisiorerne-daarlig


Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk

Optagelsen er lavet: 26. november 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.