Episode 15

full
Published on:

13th Sep 2021

15 Bag om Nyhederne 13/09/2021: Regeringens arbejdsudbudsreformer, statsstøtte til PostNord, Buurtzorg-modellen i ældreplejen mm.

I denne episode af Bag om Nyhederne diskuteres regeringens nylige udspil til arbejdsudbudsreformer. Mads Lundby Hansen kommenterer på selve ikrafttrædelsen af regeringens – oprindeligt CEPOS’ - forslag om en sænkelse dimmitendsatsen, som ifølge regeringen først skal ske i 2023. Meget sent, eftersom der er brug for reformer, der øger arbejdsudbuddet nu. I forlængelse heraf kritiserer cheføkonomen forslaget om højere dagpenge og undrer sig over, at Finansministeriet har ændret regneprincipper.

Forslaget om en hævelse af aktieskatten kritiseres af Otto Brøns-Petersen. Aktieskatten er i forvejen meget høj, når man tager højde for effekten af inflation og beregner realbeskatningen. Satserne er også høje i international sammenligning - næsthøjeste i OECD. Han roser dog regeringen for at sænke elafgiften, som bør afskaffes helt. Brøns-Petersen kommenterer desuden EU-kommissionens afgørelse om ulovlig statsstøtte til PostNord. 

Karsten Bo Larsen, forskningschef, fortæller om Buurtzorg-modellen i ældreplejen 

CEPOS-Direktør Martin Ågerup agerer moderator og faciliterer dit ugentlige nyhedsoverblik. 

Links: 

Høj og uens beskatning af kapitalafkast i Danmark 

https://cepos.dk/abcepos-artikler/0017-hoej-og-uens-beskatning-af-kapitalafkast-i-danmark/ 

Video fra eventet med Tommy Ahlers og Deirdre McCloskey 

https://youtu.be/oFF4mvKstF0

Kommunerne kan spare 7,8 mia. kr. på ledelse og administration

https://cepos.dk/artikler/kommunerne-kan-spare-7-8-mia-kr-paa-ledelse-og-administration/#_ftnref1

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk 

Optagelsen er lavet: 13. september 2021. 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.