bonus

bonus
Published on:

21st Jun 2021

09 Bag om Nyhederne 21.06.2021: Finansministeren har bekræftet, at danskerne bliver fattigere af S’ skattepolitik, sygeplejerskerne strejker i en hårdt optrukket konflikt om løn, og ejendomsvurderingerne er yderligere forsinket. Ugens Lyspunkt talte ved Folkemødet - men hvem er det mon? Endelig taler panelet om regulering af Facebook og Google.

Finansminister Nicolai Wammen har i et svar til Folketinget bekræftet, at regeringens mange skattestigninger koster hver enkelt dansker ca. 2.000 kr. ekstra om året. Cheføkonom Mads Lundby Hansen er med andre ord ”chokeret” over, at Finansministeriet bekræfter det tal, Lundby selv har fremført mange gange. Forskningschef Karsten Bo Larsen vurderer, at den danske model er udfordret i den aktuelle sygeplejerskekonflikt. Lundby Hansen nævner, at det vil koste 1/3 af det økonomiske råderum i de næste fire finanslove, hvis sygeplejerskernes løn skal løftes til lønniveauet for politibetjente. Analysechef Otto Brøns-Petersen vurderer, at vi potentielt er på vej mod en ”boligboble” igen. Forsøget på at etablere et nyt ejendomsvurderingssystem er fortsat meget forsinket. Ugens Lyspunkt er formand for Det Konservative Folkeparti Søren Pape Poulsen, som på årets udgave af Folkemødet kom med en konkret plan til forøgelse af arbejdsudbuddet. Otto Brøns-Petersen fortæller om kompleksiteten i regulering af Facebook og Google.

Links:  

https://www.berlingske.dk/politik/regeringen-indroemmer-vores-politik-koster-danskerne-tusindvis-af-kroner

https://www.berlingske.dk/dine-penge/skaebneuge-for-boligmarkedet-her-er-hvad-de-foerende-eksperter-mener-om

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/facebook-kan-ikke-laengere-loebe-fra-sin-brug-af-magt-i

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  


Optagelsen er lavet: 21. juni 2021.  

Transcript

undefined

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.