bonus

bonus
Published on:

14th Jun 2021

08 Bag om Nyhederne 14.06.2021: Hvad handler aftalen om tvangsfordeling af gymnasieelever om, er kritik af politiserende forskning et angreb på forskningsfriheden, og kan det betale sig at arbejde? Ugens Skævert og Ugens Lyspunkt

Den indgåede aftale om tvangsfordeling af gymnasieelever og fordeling af elever efter forældrenes indkomst er et fejlskud, siger forskningschef Karsten Bo Larsen. Det er slet ikke nødvendigt at lave den tvangsmæssige spredning af eleverne i fht etnicitet, for der er ingen evidens for, at det skader fagligheden, hvis mange elever med anden etnisk herkomst end dansk er samlet på bestemte gymnasier. Partierne bag aftalen blev udråbt til Ugens Skævert – det er ikke mindst skuffende, at DF, De Radikale og KD er med i aftalen. Analysechef Otto Brøns-Petersen kalder den igangværende debat om forskningsfrihed og politisering ”forvirrende” og understreger, at forskere jo altså godt må have holdninger. Det, der kan og skal være genstand for kritik, er manglende faglighed og intet andet. Ugens Lyspunkt er professor Asmus Leth Olsen, der i Berlingske pegede på det hykleriske i, at venstrefløjens protester udeblev, da kritikken handlede om forskning i økonomi, olie og gas. Cheføkonom Mads Lundby Hansen fastslår, at Ydelseskommissionens udspil om kontanthjælp vil svække incitamentet til at arbejde for lavtlønnede, og det er skidt for den sociale arv.

Links:  

https://www.berlingske.dk/politik/partier-gik-imod-eksperters-anbefalinger-om-tvangsfordeling-af-elever-den

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/udflytning-af-uddannelser-til-vestegnen-forstaerker-parallelsamfund

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/forsker-spotter-hykleri-i-egne-raekker-hvor-var-protesterne-da


Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  


Optagelsen er lavet: 14. juni 2021. 

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.