bonus

bonus
Published on:

31st May 2021

06 Bag om Nyhederne 31.05.2021: Udflytning af uddannelser, Ydelseskommissionen, reformkommissionen og Venstres kovending i mediepolitikken

Regeringen kom i sidste uge med sit udspil om udflytning af uddannelsessteder.

Formålet er at skabe studiemiljøer over hele Danmark, så disse ikke centreres i landets fire største byer. Forskningschef Karsten Bo Larsen er ikke begejstret og vurderer, at der reelt er tale om en tvangsudflytning af de studerende, da der fjernes 10% af optaget på de videregående uddannelser i de fire største byer. Ydelseskommissionen har i dag fremlagt sit forslag til en ny model for kontanthjælpen. Mads Lundby Hansen er tilfreds med, at det såkaldte aktivitetstillæg, som ingen reelt har forstået betydningen af, bliver helt afskaffet, ligesom det er positivt, at kontanthjælpsydelserne i den nye form kommer til at koste 200 millioner mindre om året. Ugens ”skævert” går til Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen, som nu siger, at han fortryder, at Venstre var med til at stemme blandt andet besparelser hos DR og nedlukning af Radio 24/7 igennem. Men Venstre skal stå ved sin mediepolitik og sine beslutninger, lyder det fra panelet. Panelet giver også deres vurdering af den første rapport fra Reformkommissionen med Nina Smith i spidsen.  

Ugens lyspunkt er Rasmus Wisby, som i ugens Weekendavis har givet det kommunale affaldssystem et ordentligt drag over nakken. 

Links: 

https://www.berlingske.dk/samfund/nu-er-udspillet-her-saadan-vil-mette-frederiksen-flytte-uddannelser-fra

https://ufm.dk/publikationer/2021/filer/taettere-pa-flere-uddannelser-og-staerke-lokalsamfund.pdf 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/her-er-de-fem-tunge-sten-der-tynger-danmark 

https://fm.dk/media/18858/erkendt-forsoegt-loest-uloest_web.pdf

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Optagelsen er lavet: 31.maj 2021.  

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.