bonus

bonus
Published on:

25th May 2021

05 Bag om Nyhederne 25.05.2021: Kollerup om statsgaranterede lån, økonomiforhandlinger med KL, debat om avanceskat på boligsalg, Allan Polack fra PFA er ugens lavpunkt, mens Jørgen Grønnegaard Christensen er ugens lyspunkt.

Simon Kollerups forslag om statsgaranterede lån til boligkøbere i Udkants-Danmark virker ifølge Otto Brøns-Petersen uigennemtænkt og mere som oppositionspolitik end som et seriøst forslag fra regeringen. Som svar på kommunernes økonomiske krav har finansminister Nicolai Wammen meldt ud, at der skal spares på konsulenter, men hvad betyder det? PFA’s direktør Allan Polack har været i medierne i flere dage med et forslag om avanceskat på boligsalg, men forslaget overser, at boligejerne allerede løbende betaler høje skatter. Al snak om generationstyveri i forbindelse med boligkøb – og salg kan manes i jorden, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, der varsler, at en CEPOS-analyse om effekten af avanceskat er på vej. Allan Polack bliver udnævnt til ugens lavpunkt for sin offentlige opfordring til at indføre avanceskat. Ugens lyspunkt er Jesper Grønnegaard Christensen, som har skrevet en velgørende kommentar om sygeplejerskernes forfejlede lønkamp. 

Links: 

https://www.denoffentlige.dk/nye-initiativer-fra-regeringen-skal-goere-det-nemmere-tage-laan

https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/pengene-sidder-loest-i-et-valgaar-i-kommunerne-laeste-man-om

https://www.berlingske.dk/oekonomi/uligheden-stiger-under-corona-det-store-generationstyveri-har-det-bedre

https://www.weekendavisen.dk/2021-20/samfund/loen-som-fortjent

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Optagelsen er lavet: 25.maj 2021.  


Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.