bonus

bonus
Published on:

17th May 2021

04 Bag Om Nyhederne 17.5.2021 - Genåbning, nedlukningseffekt, arveskatten og en ny bog om embedsværket

Genåbningsforhandlingerne går i gang igen i dag, men tempoet er for lavt. CEPOS-konsulent Jonas Herby udgiver i dag en analyse, der viser, at det afgørende for at begrænse spredningen af covidsmitten i december måned var folks frivillige adfærdsændringer og ikke den statslige nedlukning i sig selv. Alt peger i retning af, at vi sagtens kan åbne hurtigere. OECD er netop kommet med en skatteanbefaling, der potentielt underminerer hele gevinsten ved at spare op. Mads Lundby Hansen anbefaler de borgerlige politikere i Danmark til helt at afskaffe arveafgiften. Forskningschef Karsten Bo Larsen har læst uddrag af Sigge Winther Nielsens nye bog ”Entreprenørstaten”, der gennemgår 18 forskellige reformer, som alle har haft meget begrænset effekt. Det er en spændende bog, der sætter fingeren på det ømme punkt, nemlig at der er meget, politik og dermed politikere simpelthen ikke kan løse. Martin Ågerup omtaler Politikens forsidehistorie om, at cheflønningerne ”er stukket af.” Løn og produktivitet hænger soleklart sammen – hvorfor problematisere høje lønninger? Ugens lavpunkt: Skatteminister Morten Bødskovs melding om, at skatterne på den finansielle sektor og skattestigningerne skulle have reduceret uligheden i Danmark. Faktum er, at der ikke er nogen effekt på uligheden.

Ugens lyspunkt: Erhvervsminister Simon Kollerup, fordi han afviser EU-kommissionens indblanding i driften af private virksomheder. 

Links:

Corona er nu ikke værre end influenza: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8204134/Covid-19-kan-ikke-l%C3%A6ngere-betragtes-som-farligere-end-influenza-%E2%80%93-snarere-tv%C3%A6rtimod

En myte, at dem med lavest indkomst har mindst vækst – det forholder sig omvendt: https://cepos.dk/abcepos-artikler/0224-en-myte-at-dem-med-lavest-indkomst-har-mindst-vaekst-det-forholder-sig-omvendt/ 

Højere produktivitet giver højere løn: https://cepos.dk/abcepos-artikler/0009-hoejere-produktivitet-giver-hoejere-loen/ 

Link til anmeldelse af "Entreprenørstaten": https://www.berlingske.dk/samfund/150-sider-inde-i-ny-bog-taler-tidligere-ministre-og-topembedsmaend-ud-alt

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

Optagelsen er lavet: 17.maj 2021.  


Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.