bonus

bonus
Published on:

3rd May 2021

02 Bag Om Nyhederne 3.5.2021: Velfærdslov, dagpengeforslag, negative renter, embedsmænd under pres

Velfærdsloven er blevet udskudt igen. Karsten Bo Larsen vurderer, at det bliver vanskeligt at sætte de demografiske data på formel i forhold til de midler, som skal tildeles. Det bliver en svær øvelse. SF's forslag om højere dagpenge fyldte meget 1.maj. Mads Lundby Hansen retter en skarp kritik mod forslaget om at hæve dagpengene, blandt andet fordi det er oplagt for lønmodtagere at tegne private lønforsikringer. 

Næste tema er negative renter. Erhvervsminister Simon Kollerup skrev på Facebook, at bankerne er blevet for grådige.  Otto Brøns-Petersen kalder det ”grove løjer” og understreger, at bankerne blot følger den linje, der lægges hos Den Europæiske Centralbank.  Mads Lundby Hansen kalder Ældresagens opbakning til kritikken af bankerne for en ”skævert”. Instrukskommissionens krav til embedsmændene om at ”råbe vagt i gevær” forekommer fuldstændig urealistisk, vurderer Karsten Bo Larsen. Det vil ikke ligefrem karrierefremmende at sige fra, selv om det er et krav, hvis ministeren foretager sig noget ulovligt. Faren er at tilliden mellem embedsmænd og politikere smuldrer. Den fornyede diskussion om boligskat er et nyt tema. Otto Brøns-Petersen nævner diskussionen om, at det er forkert, at avancer reelt er skattefri, rentefradrag bundet til skat af positiv kapitalafkast, skal vi stramme beskatningen, er vi på vej ind i en ny boligboble?

Ugens lyspunkt er formand for Kristendemokraterne Isabella Arendt, som lancerede et fyldigt og fornuftigt partiprogram for KD i sidste uge. 

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

 

Optagelsen er lavet: 3.maj 2021.  

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.