bonus

bonus
Published on:

26th Apr 2021

Bag Om Nyhederne 26/4/2021: SU-reform, Infrastrukturplan, Bidens klimatopmøde, strejkende sygeplejersker mm.

Mads Lundby Hansen taler om regeringens infrastrukturplan, som er blevet præsenteret som danmarkshistoriens største infrastrukturplan. CEPOS har kigget nærmere på den påstand og påpeger, at planen først og fremmest er voluminøs, fordi den strækker sig over 14 år. Mads Lundby Hansen siger, at han er kritisk over for påstanden om, hvor stor planen er - det må være gørelsen og ikke størrelsen, der er afgørende. Mads Lundby Hansen fortæller om historien om, at en SU-reform vil kunne få 12.000 flere i beskæftigelse. Analysechef Otto Brøns-Petersen taler om den amerikanske præsident Joe Bidens klimaudmelding om en halvering af USA’s CO2-udledning i 2030 og vurderer, at det såkaldte klimatopmøde først og fremmest er blevet benyttet som affyringsrampe for nye målsætninger, som hverken er konkrete eller realistiske. Otto vurderer, at det kan blive vanskeligt for Biden at få sin klimapolitik igennem. Forskningschef Karsten Bo Larsen analyserer konflikten om sygeplejerskernes lønkrav og siger, at der ikke er en naturlig kobling mellem produktivitet og lønkrav i den offentlige sektor, men at det for de offentligt ansatte først og fremmest drejer sig om at have politisk medvind, når de vil have mere i løn. Martin Ågerup og Karsten Bo Larsen konstaterer, at sygeplejerskerne kører ad to spor: De har forhandlet overenskomst, men samtidig siger de, at de er indplaceret forkert lønmæssigt. Det er højst usædvanligt, at en gruppe går direkte til Christiansborg med et lønkrav, og det kan danne præcedens. Det er et brud med den danske model. 

”Ugens lyspunkt”, som er Bag Om Nyhedernes faste ugentlige kåring af en politiker, beslutningstager, meningsdanner eller debattør, der har forstået eller frembragt relevante og gode inputs til en aktuel sag, er i denne uge iværksætter Jesper Geisler, som har kritiseret Venstres iværksætterplan. 

Links: https://www.berlingske.dk/kommentarer/venstres-ivaerksaetterplan-goer-i-bedste-fald-ingen-forskel

Kontakt til podcastvært Martin Ågerup: martin@CEPOS.dk  

 

Optagelsen er lavet: 26. april 2021.

Show artwork for Samfundstanker

About the Podcast

Samfundstanker
Udvid din horisont med ny viden om samfund, økonomi og politik
”Samfundstanker med Martin Ågerup” giver samfundsinteresserede lyttere indsigt i aktuelle temaer. Din vært er Martin Ågerup, direktør i den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Hvert afsnit er en samtale med en person, der udmærker sig ved at have særlig indsigt samt noget på hjerte. Podcasten har til formål at udvide lytternes horisont med ny viden og interessante idéer, samt at fremme en civiliseret og oplyst debat om samfundets indretning.

Martin Ågerup er direktør for CEPOS (Center for Politiske Studier). Martin er uddannet i økonomi og økonomisk historie ved universiteterne i Bristol og Exeter. Han er desuden forfatter til bøgerne Velfærd i det 21. århundrede (2017), Den retfærdige ulighed (2007), Enerne (2001) samt Dommedag er aflyst (2007) og er blogger på Jyllandsposten samt klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

About your host

Profile picture for Cepos Podcast

Cepos Podcast

CEPOS arbejder for et samfund:

• Hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.

• Hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.

• Hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.

• Hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.

• Hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS (Center for Political Studies) is an independent Danish think tank promoting conservative and classical liberal ideas. CEPOS works for a society with more personal and economic freedom, rule of law, democracy and a limited government sustained by healthy civil institutions such as family, civil associations and cultural life.